Achos dynladdiad merch dair oed

  • Cyhoeddwyd
Meg BurgessFfynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Bu farw Meg Burgess yng Ngorffennaf 2008

Mae cyfarwyddwr cwmni wedi ymddangos gerbron llys ar gyhuddiad o ddynladdiad merch dair oed ym Mhrestatyn.

Bu farw Meg Burgess ar ôl i wal gwympo arni wrth iddi fynd am dro gyda'i mam.

Cafodd Geroge Collier, 48 oed o gwmni Parcol Developments, ei gyhuddo o ddynladdiad drwy esgeulustod difrifol.

Ymddangosodd gerbron ynadon Prestatyn ddydd Llun.

Bu farw'r ferch dair oed wrth iddi gerdded ar Ffordd Penrhywylfa ym mis Gorffennaf 2008.

Cafodd y wal ei chynllunio gan Mr Collier, ac yna ei chodi gan ei gwmni, Parcol Developments.

Hefyd yn y llys oedd Philip Bryn Parry, 59 oed.

Roedd o'n cynrychioli'r cwmni, sy'n wynebu cyhuddiadau o dorri rheolau Iechyd a Diogelwch.

Bydd y ddau achos yn cael eu clywed yn Llys y Goron Yr Wyddgrug.

Bydd Mr Collier o Fae Cinmel yn ymddangos ar Hydref 14, a Mr Parry o Brestatyn ar Dachwedd 4.