Ysgolion wedi cau oherwydd streic UCAC

  • Cyhoeddwyd

Mae nifer o ysgolion ar draws Cymru wedi cadarnhau eu bod nhw wedi cau oherwydd gweithredu diwydiannol gan aelodau undeb athrawon UCAC. Mae UCAC yn cynnal y streic i brotestio yn erbyn cynlluniau'r llywodraeth i dorri pensiynau.

Fe fydd y dudalen yma yn cael ei diweddaru fel daw'r wybodaeth i'r BBC. Mae manylion hefyd ar wefannau'r cyngor, a ble mae hynny'n digwydd dim ond cysylltiad i wefan y cyngor sy'n cael ei ddangos yma.

ABERTAWE

BLAENAU GWENT

BRO MORGANNWG

CAERDYDD

CAERFFILI

CAERFYRDDIN

Wedi cau yn llwyr:

Abergwili, Abernant, Bancffosfelen, Beca, Bro Myrddin, Brynsaron, Brynsierfel, Carway, Cefneithin, Cynwyl Elfed, Llanddarog, Llanfynydd, Llangadog, Llansawel, Llanybydder, Maesllyn, Nantgaredig, Y Dderwen, Ysgol Dewi Sant

Wedi cau yn rhannol:

Brynaman, Cross Hands, Dyffryn Aman, Ffwrnes, Five Roads, Griffith Jones, Gwynfryn, Llangennech Infant, Llangynnwr, Maes yr Yrfa, Meithrin Rhydaman, Myrddin, Penygaer, Pontiets, Pontyberem, Rhys Pritchard, Teilo Sant, Tumble, Y Bedol, Y Felin (20)

CASNEWYDD

CASTELL-NEDD PORT TALBOT

CEREDIGION

CONWY

Ysgol Babanod Llanfairfechan Cynradd Rhannol ar gau

Ysgol Betws y Coed Cynradd Rhannol ar gau

Ysgol Bod Alaw Cynradd Ar gau

Ysgol Bro Aled Cynradd Ar gau

Ysgol Bro Cernyw Cynradd Ar gau

Ysgol Bro Gwydir Cynradd Ar gau

Ysgol Capel Garmon Cynradd Ar gau

Ysgol Cerrigydrudion - Canolfan Addysg Uwchaled Cynradd Ar gau

Ysgol Craig y Don Cynradd Rhannol ar gau

Ysgol Dolgarrog Cynradd Rhannol ar gau

Ysgol Dolwyddelan Cynradd Ar gau

Ysgol Dyffryn Conwy Uwchradd Ar gau

Ysgol Glan Conwy Cynradd Rhannol ar gau

Ysgol Glan Morfa Cynradd Ar gau

Ysgol Glanwydden Cynradd Ar gau

Ysgol Llanddoged Cynradd Ar gau

Ysgol Llangelynnin Cynradd Ar gau

Ysgol Llangwm Cynradd Ar gau

Ysgol Llannefydd Cynradd Ar gau

Ysgol Morfa Rhianedd Cynradd Ar gau

Ysgol Nant y Coed Cynradd Rhannol ar gau

Ysgol Pant y Rhedyn Cynradd Rhannol ar gau

Ysgol Penmachno Cynradd Ar gau

Ysgol Pentrefoelas Cynradd Ar gau

Ysgol Porth y Felin Cynradd Rhannol ar gau

Ysgol Rhydgaled Cynradd Ar gau

Ysgol T Gwynn Jones Cynradd Rhannol ar gau

Ysgol Tal y Bont Cynradd Ar gau

Ysgol Talhaiarn Cynradd Rhannol ar gau

Ysgol Tudno Cynradd Ar gau

Ysgol y Creuddyn Uwchradd Ar gau

Ysgol Ysbyty Ifan Cynradd Ar gau

SIR DDINBYCH

SIR Y FFLINT

GWYNEDD

Ysgol O. M. Edwards Llanuwchllyn

Ysgol Tregarth Tregarth Wedi cau yn rhannol

Agored i Blwyddyn 1, Blwyddyn 2, Blwyddyn 4, Blwyddyn 5, Blwyddyn 6, Staff yn unig Gweithredu Diwydiannol

Ysgol Bodfeurig, Sling

Ysgol Bro Tryweryn Y Bala

Ysgol Pendalar Caernarfon

Ysgol Penisarwaen, Penisarwaen

Ysgol Baladeulyn Nantlle Wedi cau yn rhannol

Agored i Blwyddyn 3, Blwyddyn 4, Blwyddyn 5, Blwyddyn 6, Staff yn unig Streic athrawon UCAC

Ysgol Yr Eifl Trefor

Ysgol Y Gelli Caernarfon

Ysgol Llanbedr Llanbedr

MERTHYR TUDFUL

MYNWY

PENFRO

PEN-Y-BONT AR OGWR

POWYS

RHONDDA CYNON TAF

TORFAEN

Wedi cau: Ysgol Uwchradd Abersychan; Ysgol Gyfun Gwynllyw; Ysgol Gynradd Greenmeadow; Ysgol Bryn Onnen; Ysgol Gynradd Cwmbrân; Ysgol Panteg

WRECSAM

YNYS MÔN

Wedi cau yn llwyr:

Penysarn; Bodedern; Biwmares; Llangaffo; Garreglefn; Morswyn; Llangoed; Dwyran

Wedi cau yn rhannol:

Kingsland, Caergybi; Bodffordd; Ysgol David Hughes (uwchradd); Ysgol Gyfun Llangefni; Ysgol Uwchradd Bodedern; Ysgol Syr Thomas Jones (uwchradd); Ysgol Y Graig, Llangefni; Llanfechell; Amlwch; Llannerchymedd; Llanfairpwll; Goronwy Owen; Moelfre; Llanbedrgoch; Esceifiog