Penderfynu dyfodol Alwminiwm Môn

  • Cyhoeddwyd
Mynedfa Alwminiwm MônFfynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
Disgrifiad o’r llun,
Daeth y gwaith cynhyrchu yn Alwminiwm Môn i ben yn 2009

Fe fydd y cwmni a fydd yn cymryd cyfrifoldeb am safle hen waith Alwminiwm Môn ger Caergybi, Ynys Môn, yn cael ei gyhoeddi ddydd Mercher.

Daeth y gwaith o gynhyrchu alwminiwm i ben yno ddwy flynedd yn ôl gan olygu colli 400 o swyddi.

Mae BBC Cymru ar ddeall mai bwriad y cwmni fydd yn symud i'r safle yw creu parc busnes fydd yn defnyddio'r gwastraff o orsaf biomas yno.

Credir mai'r gobaith yn y tymor hir yw cyflogi rhwng 400 a 500 o weithwyr.

Yn ôl pob son bu'r broses o ddewis y cwmni buddugol yn un cystadleuol, gyda nifer o gwmnïau yn awyddus i reoli'r safle.

Fe gafodd perchnogion Alwminiwm Môn - Rio Tinto - Llywodraeth Cymru a Chyngor Sir Ynys Môn ddweud eu dweud yn y broses.

Eisoes mae llywodraeth y DU wedi rhoi caniatâd i godi gorsaf bŵer biomas ar y safle, ac fe ddeellir y bydd y cwmni fydd yn cael ei gyhoeddi'n ddiweddarach yn bwriadu defnyddio gwres a dŵr sy'n wastraff o brosesau'r orsaf yna i greu busnesau eraill ar y safle.

Y nod fydd creu cymaint, os nad mwy, o swyddi newydd ar y safle ag a gollwyd pan ddaeth y gwaith alwminiwm i ben yn 2009.