Gwasanaeth bws yn ehangu

  • Cyhoeddwyd
Cardi BachFfynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
Disgrifiad o’r llun,
Fe gafodd y gwasanaeth ei lansio am y tro cyntaf yn 2004

Fe fydd gwasanaeth bws sy'n boblogaidd ymhlith cerddwyr, syrffwyr ac ymwelwyr ar arfordir Ceredigion yn ehangu.

Mae gwasanaeth Y Cardi Bach yn cysylltu trefi, pentrefi a thraethau rhwng Aberteifi a Chei Newydd.

Fe gafodd ei lansio am y tro cyntaf yn 2004 cyn dod i ben yn 2006 oherwydd trafferthion ariannol.

Ond fe gafodd ei gyflwyno bob haf ers hynny.

Pedair gwaith

Roedd y cynllun yn para am bum mis y flwyddyn yn lle tri eleni.

Ond o 2012 ymlaen fe fydd y gwasanaeth drwy gydol y flwyddyn.

Fe fydd y bws yn teithio rhwng Aberteifi a Chei Newydd bedair gwaith y dydd bob dydd heblaw dydd Mercher yn yr haf a thair gwaith yr wythnos yn y gaeaf.

Cafodd cais i ehangu'r gwasanaeth ei gymeradwyo o dan y Cynllun Datblygu Gwledig ac fe fydd arian cyfatebol yn cael ei gyfrannu gan Trac a Chyngor Cefn Gwlad Cymru.

Dywedodd llefarydd ar ran y cyngor: "Bydd y pecyn cyllido newydd yn golygu y gall y Cardi Bach weithredu ar sail fwy cadarn a chynaliadwy 12 mis y flwyddyn."

Eisoes mae'r cyngor wedi dweud bod y gwasanaeth yn ddefnyddiol i'r rhai sy'n cerdded y llwybr arfordirol gafodd ei agor yn 2008.

Yn ôl arolwg y cyngor, roedd 66,000, 19% yn fwy, yn cerdded y llwybr rhwng Awst 2009 ac Awst 2010.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol