Ymchwiliad i ollyngiad nwy

  • Cyhoeddwyd
Terfynell South HookFfynhonnell y llun, bbc
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd safle LNG Aberdaugleddau ei agor yn 2009

Mae ymchwiliad wedi dechrau ar safle LNG cwmni Dragon yn Aberdaugleddau wedi'r hyn gafodd ei ddisgrifio fel "gollyngiad bach" o un o danceri storio'r cwmni.

Daw'r ymchwiliad yn dilyn protest gan grŵp lleol oedd yn cwyno eu bod wedi gweld fflachio ar y safle ac wedi clywed ffrwydrad bychan.

Cafodd y grŵp glywed mai pibell nitrogen yn rhwygo yn ystod gwaith cynnal a chadw oedd achos y ffrwydrad.

Dywed y grŵp - Safe Haven - eu bod yn poeni nad ydynt wedi cael clywed manylion llawn y digwyddiad, a bod y tanc storio wedi diodde' niwed tymor hir.

'Ddim yn arwyddocaol'

Ond mae datganiad ar y cyd, dywedodd y Gweithgor Iechyd a Diogelwch ac Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru fod y cwmni wedi hysbysu'r awdurdodau priodol a bod ymchwiliad i'r digwyddiad yn cael ei gynnal.

Dywed y datganiad: "Mae perchennog y safle yn cydweithio'n llawn gyda'r ymchwiliad ac mae arbenigwyr wedi ymweld â'r safle.

"Gall yr awdurdodau gadarnhau fod y perchennog yn gweithredu'r holl fesurau angenrheidiol i leihau'r risg i weithwyr ac i'r cyhoedd wrth i'r ymchwiliad ddigwydd.

"Anwedd nwy naturiol ac nid hylif sydd wedi gollwng. Yr amcangyfrif ar hyn o bryd yw nad yw'r gollyngiad yn un arwyddocaol o safbwynt yr amgylchedd."