'Na' i uno gyda dwy brifysgol

Gwrthod y symudiad mae llywodraethwyr UWIC, gan fynnu na fyddai'r uno o fudd. Image copyright (C) British Broadcasting Corporation
Image caption Gwrthod y symudiad mae llywodraethwyr UWIC, gan fynnu na fyddai'r uno o fudd.

Mae Athrofa Prifysgol Cymru Caerdydd (UWIC) wedi dweud na fydd yn uno gyda dwy brifysgol arall yn y de ddwyrain.

Mae wedi penderfynu peidio ag uno gyda Phrifysgol Cymru Casnewydd a Phrifysgol Morgannwg.

Awgrymwyd yr uniad gan Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (HEFCW), y corff sy'n ariannu prifysgolion Cymru, a ddywedodd y dylid cwtogi nifer y prifysgolion o 11 i chwech.

Mae cynllun Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru wedi'i gefnogi gan y Gweinidog Addysg, Leighton Andrews.

Ond ar ôl ymgynghori gyda staff a myfyrwyr, gwrthod y symudiad mae llywodraethwyr UWIC, gan fynnu na fyddai'r uno o fudd.

Dywedoddf Barbara Wilding, cadeirydd y llywodraethwyr: "Mae'r athrofa wedi bod, ac yn parhau i fod, yn ymrwymedig i gryfhau'r system addysg uwch yn y de ddwyrain, yn arbennig yng Nghaerdydd, er budd dysgwyr a rhanddeiliaid eraill er mwyn cwrdd â'r heriau sydd i ddod."

Dywedodd yr Undeb Prifysgol a Choleg eu bod yn "pryderu" am y penderfyniad.

Yn ôl llefarydd roedd yr ansicrwydd yn creu pryder ymhlith aelodau'r undeb ynglŷn â swyddi.

Ychwanegodd fod y sefydliad eisoes wedi colli 176 o swyddi dros gyfnod o dair blynedd.

Trafodaethau

Ym mis Mehefin y llynedd, fe gyhoeddodd y gweinidog addysg Leighton Andrews gynllun i ail-strwythuro addysg uwch yng Nghymru, gan ddweud y byddai llai o brifysgolion erbyn 2013.

Bu trafodaethau i uno Athrofa Prifysgol Cymru Caerdydd gyda Phrifysgol Morgannwg yn 2003, ond wnaeth hynny ddim digwydd.

Ddwy flynedd yn ddiweddarach bu trafodaethau rhwng llywodraethwyr UWIC

Straeon perthnasol

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.