Ceffylau yn cau ffordd

  • Cyhoeddwyd
Dau geffyl rhydd yn Llanelli ym mis ChwefrorFfynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Bu'n rhaid cau ffyrdd yn yr ardal yn ystod Ionawr a Chwefror eleni

Cafodd rhan o ffordd arfordirol yn Llanelli ei chau gan fod 20 o geffylau yn crwydro'n rhydd arni.

Bydd swyddogion Cyngor Sir Gaerfyrddin yn cwrdd gyda'r heddlu yn ddiweddarach i drafod symud yr anifeiliaid sydd wedi achosi problem ers y penwythnos.

Caewyd rhan o'r B4304 rhwng Ffordd Trostre Isaf a Doc y Gogledd.

Cafodd rhannau o'r ffordd eu cau am rai dyddiau ym mis Ionawr a Chwefror eleni, ond does dim problem wedi bod ers hynny.

Dianc

Mae'n ymddangos i'r ceffylau gael eu rhyddhau ar dir ger Clwb Golff Machynys dros y penwythnos.

Er gwaethaf ymdrechion i gornelu'r anifeiliaid ar safle sydd wedi ei glustnodi ar gyfer tai, llwyddodd y ceffylau i ddianc a chrwydro ar y ffordd unwaith eto.

Ychwanegodd llefarydd ar ran y cyngor fod y ffordd wedi ei chau am gyfnod ers y penwythnos.

Dywedodd: "Mae gennym gyfarfodydd gyda'r heddlu y prynhawn yma ac rydym yn ystyried polisi o ddim goddefgarwch er mwyn datrys y broblem yma cyn gynted â phosib."

Dywedodd y cyngor nad oedden nhw wedi canfod pwy yw perchennog yr anifeiliaid.