George North: Cymhariaeth Lomu 'yn anrhydedd'

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Llwyddodd George North a Jonah Lomu i greu argraff fawr yn eu Cwpan Byd gyntaf

Mae George North wedi cyfadde' ei bod hi'n anrhydedd i gael ei gymharu gyda Jonah Lomu a'i gyfraniad i Gwpan Y Byd 1995.

Daeth Lomu yn seren rygbi fyd eang yn dilyn ei anturiaethau wrth i Seland Newydd gyrraedd y rownd derfynol yn 1995.

Sgoriodd Lomu saith cais yn Ne Affrica, ac mae North wedi ysbrydoli ei dîm i gyrraedd yr wyth olaf eleni.

"Mae cael fy nghymharu i Jonah yn anrhydedd enfawr," meddai North.

"I mi yn bersonol, dwi ddim yn credu fy mod i wedi cyflawni digon i haeddu hynny eto.

"Gobeithio y medraf berfformio'n dda eto yng Nghwpan y Byd er mwyn haeddu'r gymhariaeth, ond dwi'n dal i wenu am hynny nawr."

Fe greodd Lomu argraff enfawr yng nghystadleuaeth 1995 ddyddiau yn unig wedi ei ben-blwydd yn 20 oed gyda dau gais yn erbyn Iwerddon yn Johannesburg.

Ef oedd prif sgoriwr y gystadleuaeth o safbwynt ceisiau, er i Seland Newydd golli'r rownd derfynol i Dde Affrica.

Sgoriodd wyth cais arall yng nghystadleuaeth 1999 cyn iddo orfod ymddeol o'r gamp yn 2002 yn dilyn afiechyd difrifol i'w aren.

North yw chwaraewr ieuengaf erioed i sgorio cais yng Nghwpan y Byd wrth iddo sgorio dau ym muddugoliaeth Cymru o 81-7 yn erbyn Namibia.

Roedd 87 diwrnod yn iau na Joe Roff a sgoriodd i Awstralia yn erbyn Canada yn 1995.

Mae cryfder North wedi ysgogi rhai i'w gymharu gyda Lomu wrth iddo sgorio naw cais i Gymru mewn 12 gêm ryngwladol.

Ond dywedodd fod Warren Gatland a'i staff yn sicrhau nad yw'n gorffwys ar ei rwyfau.

"Fel asgellwr yn yr oes fodern, fedrwch chi ddim aros ar yr asgell er mwyn cael y bêl," meddai.

"Dywedodd Warren os ydw i'n aros yn llonydd am fwy na 10 eiliad, yna dwi ddim yn gwneud fy ngwaith.

"Mae'r hyfforddwyr wedi rhoi'r rhyddid i mi redeg a chwilio am le."