Yr ornest ryfeddol sy'n 'rhy agos'

Rhodri Llywelyn
Gohebydd Newyddion, Seland Newydd

Published
image copyrightHuw Evans picture agency
image caption"Fe fydd hi'n ornest agos rhwng bechgyn Warburton ac O'Driscoll"

Mae wedi bod fel gêm o Where's Wally? drwy'r wythnos ond does dim prinder sgarffiau coch a gwyn yn Wellington erbyn hyn.

Ro'dd Calon Lân yn atseinio o amgylch un o fariau'r brifddinas neithiwr - yn sychedig ac uchel eu cloch mae cefnogwyr Cymru wedi cyrraedd.

Mor agos yw'r ornest rhwng bechgyn Warburton ac O'Driscoll fel bod y New Zealand Herald yn ceisio rhagweld y canlyniad drwy gymharu cryfderau'r ddwy wlad oddi ar y cae chwarae.

Mae'r Manics, Shirley a Shakin' Stevens yn rhagori dros fandiau fel y Corrs a'r Cranberries ond does dim cymhariaeth, mae'n debyg, rhwng y ffilm How Green Was My Valley a Bloody Sunday.

Mae'n gwbwl gyfartal rhwng yr actorion Richard Burton a Peter O'Toole sy'n golygu mai yn yr ardd lysiau mae'r ornest hon am gael ei hennill neu ei cholli a chan nad oes modd gwneud stwnsh gyda chennin, y Gwyddelod a'u tato sy'n mynd â hi, yn ôl y papur poblogaidd.

Dwy botel

Yn anffodus, mae Richie McCow yn cytuno.

Fel y mae'r enw'n awgrymu, buwch yw Richie sydd drwy gydol Cwpan y Byd wedi bod yn dyfalu canlyniadau'r gemau'n gymharol lwyddiannus.

Yn syml, mae dwy botel laeth ac arnyn nhw faneri dwy wlad sy'n wynebu ei gilydd yn cael eu rhoi gerbron y tipster a hwnnw yn ei dro yn cymryd llwnc o un neu'r llall.

Hyd yma mae Richie wedi cael 75% o'r canlyniadau'n gywir - dim ond gobeithio wrth ddewis Iwerddon y tro hwn fod ei rediad ar fin gwaethygu.

Yn bersonol, mae gen i fwy o ffydd yn Colin Meads, John Kirwan a Wayne Shelford - y tri yn arwyr cenedlaethol ac yn gyn-Grysau Duon a'r tri'n disgwyl buddugoliaeth Gymreig.

Syndod

Mae'n debyg yng Nghymru fod cryn syndod gyda phenderfyniad Warren Gatland i beidio â chynnwys James Hook yn y tîm fydd yn dechrau ddydd Sadwrn.

Dyw'r un teimlad ddim yma yn Wellington.

Ma'r Prif Hyfforddwr wedi cyfaddef y byddai Hook wedi cael cyfle fel maswr yn gynt yn y gystadleuaeth pe na bai'r chwaraewr amryddawn wedi cael anaf.

Ond mae chwaraewyr fel Rhys Priestland a Leigh Halfpenny wedi chwarae cystal wrth gyrraedd y chwarteri ac fe fyddai wedi bod yn annheg iawn i beidio â pharhau gyda nhw.

Pen tost

Roedd tasg dewis 15 i wynebu Iwerddon yn llawer anoddach na'r arfer ac, yn ôl Gatland, fe gymerodd hi oriau cyn dod i benderfyniad.

Roedd ganddo un o'r pennau tost yna sy'n bleserus o boenus i hyfforddwyr pan mae mwy o chwaraewyr teilwng nac o grysau ar gael.

Cyrraedd Auckland yw'r nod lle bydd tŵr uchel yn newid ei liw'n gyson dros y penwythnos i ddynodi pa dimau sydd ar y blaen yn y chwarteri.

Fe fyddai'n edrych yn fendigedig yn goch.