Cwmni gofal i gael ei erlyn

  • Cyhoeddwyd

Bydd cwmni gofal, ei brif weithredwr ac un o'i gyfarwyddwyr yn cael eu herlyn yn ymwneud â throseddau iechyd a diogelwch honedig a thwyll honedig.

Mae'r honiadau yn ymwneud â Chartref Nyrsio Brithdir yn Nhredegar Newydd.

Daw'r cyhuddiadau yn dilyn ymchwiliad ar y cyd gan Heddlu Gwent a'r Gweithgor Iechyd a Diogelwch.

Bydd perchnogion y cartref, Puretruce Health Care Ltd, ei gyfarwyddwr Dr Prana Ballava Das a'r prif weithredwr Paul Warren Black yn ymddangos gerbron ynadon Caerffili ar Dachwedd 15.

Cafodd y cartref ei werthu gan Puretruce Health Care Limited yn 2006.