Cwmni olew wedi gorfod newid trefn

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r cwmni wedi cael dirwy am dorri rheolau safonau masnach

Mae cwmni olew rhyngwladol wedi gorfod newid eu trefniadau gweithio ar ôl ymchwiliad swyddogion safonau masnach.

Fe gafodd y cwmni ddirwy am dorri rheolau safonau masnach arweiniodd mewn rhai achosion at godi pris rhy uchel am danwydd.

Dywedodd swyddogion Sir Gaerfyrddin wrth raglen materion cyfoes Taro Naw y byddai defnyddwyr yn gallu bod yn hyderus eu bod yn talu pris "teg a realistig" am eu tanwydd yn y dyfodol.

Mae GB Oils yn gweithredu o dan o leia 40 o wahanol enwau masnachol, gan gynnwys O J Williams, ac yn rhan o gwmni enfawr DCC.

Hwn yw'r cwmni olew mwyaf ym Mhrydain ac mae dwy ganolfan yn y gorllewin, yn San Clêr a Llandysul.

£50,000

Ym mis Awst fe gawson nhw ddirwy o dros £50,000 am dorri rheolau safonau masnach oedd wedi golygu bod rhai cwsmeriaid yn talu gormod am eu tanwydd.

Ffynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
Disgrifiad o’r llun,
Dywed y cwmni nad oedd 'na fwriad i dwyllo

Yn Llys Ynadon Rhydaman plediodd y cwmni'n euog i 17 o gyhuddiadau.

Roedd tua 400 o gwsmeriaid o ardal rhwng Llanelli, Llanbedr Pont Steffan a Hwlffordd wedi cwyno.

Dyw cwmni O J Williams ddim wedi cael ei redeg gan y teulu ers dros 15 mlynedd.

Cafodd ei werthu yn gynta i Texaco ac wedyn i GB Oils ddywedodd fod y broblem ynglŷn â phrisio wedi codi pan oedd y staff dan bwysau oherwydd galw mawr am danwydd adeg tywydd garw gaeaf 2009 a 2010.

Doedd dim bwriad i dwyllo na bod yn anonest, medden nhw.

Dywedodd Arwel Cole wrth y rhaglen ei fod wedi ffonio i gael pris olew yn ystod tywydd garw mis Ionawr 2010 a'i fod wedi cael cynnig o 45c y litr ar y ffôn.

60c y litr

Ond pan gyrhaeddodd y bil roedd pris yr olew wedi codi i tua 60c y litr.

Mae cwmni GB oils wedi ymddiheuro am gamgymeriadau gweinyddol yn ystod gaeaf 2009-10 pan oedd y staff dan bwysau anarferol.

Ac maen nhw wedi dweud eu bod wedi newid y drefn a gwella'u system delio â chwynion.

Mae ardaloedd helaeth yn Sir Gaerfyrddin a'r gorllewin yn dibynnu ar gyflenwyr tanwydd er mwyn twymo eu cartrefi.

Dywedodd y cyngor sir y dylai'r achos helpu sicrhau bod cwsmeriaid yn cael chware teg.

Taro Naw gan BBC Cymru, nos Lun, 9.30pm ar S4C

Straeon perthnasol