Arddangos ffilmiau i blant awtistig mewn sinema

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun, Aeth Eleri Lewis a'i ddau fab i weld y ffilm yn Wrecsam

Mae cynllun newydd i arddangos ffilmiau yn arbennig i blant sydd ag awtistiaeth wedi profi'n llwyddiant mewn sinema yn Wrecsam.

Mae sinema'r Odeon yng nghanolfan siopa Dol Yr Eryrod nawr yn bwriadu gwneud y digwyddiad yn un misol.

Mae'n un o ddim ond tair sinema yng Nghymru i fod yn rhan o'r cynllun, a'r unig un yn y gogledd gyda'r ddwy arall yn Abertawe a Chaerdydd.

Y ffilm nesaf i gael ei dangos fel hyn fydd Johnny English Reborn ddydd Mawrth, Hydref 18 am 11:30am.

Dywedodd rheolwr y sinema, Andy Elvis: "Fe brofodd dangosiad ffilm sy'n garedig i blant ag awtistiaeth yn llwyddiant ysgubol gan ei fod yn galluogi teuluoedd i wylio ffilm mewn sinema go iawn am y tro cyntaf.

'Dim hysbysebion'

"Mae plant awtistig yn cael trafferth gwylio ffilm mewn sinema gan fod y tywyllwch, goleuadau'n fflachio ag effeithiau sain swnllyd y sgrin fawr yn codi ofn arnyn nhw.

"Fel o'r blaen, fe fyddwn yn dangos y ffilm mewn awyrgylch sy'n fwy caredig iddyn nhw gyda goleuadau'r sinema ymlaen, y sain wedi ei droi i lawr rhywfaint a dim hysbysebion o flaen llaw.

"Mae gan bobl yn y sinema'r rhyddid i symud o gwmpas fel y mynnant, ac fe fydd staff wrth law i gynorthwyo drwy'r adeg os fydd angen.

"Rydym yn gweithio gyda'r elusen awtistiaeth Dimensions, ac yn gweld hyn fel cyfle i estyn llaw i gynulleidfa anabl a chynnig rhywbeth fydd yn dod a llawenydd i blant awtistig ac oedolion."

'Gwych'

Y ffilm a ddangoswyd i ddechrau'r cynllun oedd Mr Popper's Penguins, ac un o'r gynulleidfa oedd Eleri Lewis o Benycae aeth gyda'i meibion Mathew, 14 oed a Michael sy'n naw.

Oherwydd awtistiaeth, nid yw Michael wedi medru mwynhau ffilm mewn sinema go iawn o'r blaen.

"Mae gwahanol raddfeydd o awtistiaeth, ond y broblem fwyaf yw sŵn," eglurodd Eleri.

"Er enghraifft fe aeth Michael i'r tŷ bach wedi cyrraedd a phan aeth rhywun i ddefnyddio'r peiriant sychu dwylo roedd wedi gorchuddio'i glustiau ac yn amlwg wedi pryderu'n arw.

"Rydym wedi bod eisiau mynd i weld ffilmiau newydd mewn sinema, ond fyddai dim modd iddo ymdopi gyda'r sŵn uchel.

"Mae'r hyn y mae sinema'r Odeon yn ei wneud yn Nol Yr Eryrod yn wych."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol