Galw ar gadeirydd Prifysgol Cymru i ymddiswyddo

Prifysgol Cymru Image copyright BBC news grab
Image caption Dywed Prifysgol Cymru mai delio gyda'i phroblemau yw'r nod

Dylai cadeirydd Prifysgol Cymru adael ei swydd yn ôl y Gweinidog Addysg, Leighton Andrews.

Galwodd Mr Andrews am ymddiswyddiad D Hugh Thomas yn dilyn ymchwiliad BBC Cymru i golegau oedd yn gwerthu cymwysterau ar gyfer graddau Prifysgol Cymru.

Dywedodd Mr Andrews fod y sylw i'r mater yn niweidiol i Gymru ac na ellid caniatáu i "gamreolaeth" danseilio'r sector addysg uwch.

Gofynnwyd i'r brifysgol ymateb i sylwadau'r gweinidog.

Mewn datganiad, dywedodd Mr Andrews ei fod wedi galw sawl gwaith ar gorff llywodraethol Prifysgol Cymru i gymryd cyfrifoldeb am fethiannau ei threfniadau dilysu cymwysterau allanol.

'Niweidiol i Gymru'

Yr wythnos ddiwethaf, fe wnaeth rhaglen Week In Week Out BBC Cymru ddatgelu bod myfyrwyr tramor wedi cael cynnig i dwyllo er mwyn cael cymwysterau fyddai'n arwain at radd Prifysgol Cymru a theitheb ôl-radd i ddod i'r DU.

Meddai Mr Andrews: "Mae'r sylw drwg sy'n gysylltiedig â Phrifysgol Cymru yn niweidiol, nid dim ond i'r sefydliad ei hun, ond i'r sector addysg uwch ac i Gymru gyfan.

"Yn wyneb honiadau pellach yn y cyfryngau'r wythnos ddiwethaf, credaf nad oes modd i Brifysgol Cymru barhau o dan yr arweiniad presennol.

"Yr wythnos ddiwethaf, fe ddechreuodd Is-Ganghellor newydd ar ei waith gyda Phrifysgol Cymru a dwi'n dymuno pob llwyddiant i'r Athro Medwin Hughes yn ei rôl newydd.

"Ond rwy'n galw ar Gadeirydd Cyngor Prifysgol Cymru i ystyried ei sefyllfa er budd y sefydliad a Chymru.

"Nid wyf yn dweud hyn yn ysgafn, ond ni allwn gael sefyllfa lle mae catalog o gamreoli yn tanseilio'r sector addysg uwch gyfan yng Nghymru."

Ymchwiliad

Image copyright (C) British Broadcasting Corporation
Image caption Ni fydd myfyrwyr Prifysgol Glyndŵr yn cael cynnig graddau Prifysgol Cymru yn y dyfodol

Yn dilyn rhaglen y BBC, fe alwodd pump o brifysgolion mwyaf Cymru am gael gwared â brand Prifysgol Cymru.

Mae Asiantaeth Ffiniau'r DU yn cynnal ymchwiliad i'r materion a godwyd yn y rhaglen.

Yna ddydd Gwener cyhoeddodd Prifysgol Glyndŵr yn Wrecsam na fyddai'n cynnig graddau Prifysgol Cymru mwyach, gyda Phrifysgol Casnewydd yn awgrymu y byddan nhw'n dilyn.

Ond mynnodd yr Athro Medwin Hughes mai delio gyda phroblemau Prifysgol Cymru oedd ei fwriad yn hytrach na diddymu'r brand.

Straeon perthnasol

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.