Y gwaith yn dechrau ar ddymchwel Lido Afan

  • Cyhoeddwyd
Braslun o'r cynlluniauFfynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Byddai'r adeilad newydd yn cynnwys pwll nofio 25 metr, neuadd chwaraeon a stiwidio ddawns

Mae'r gwaith o ddymchwel canolfan hamdden glan y môr, a ddinistriwyd gan dân, wedi dechrau.

Cafodd Lido Afan, yn Aberafan, ei ddifrodi yn 2009 ond mae'r gwaith o glirio'r adeilad wedi bod yn broses gymhleth oherwydd bod 'na asbestos ar y safle.

Mae'r asbestos bellach wedi'i dynnu oddi yno a nawr bydd gweddillion yr adeilad yn cael eu dymchwel.

Bydd pwll nofio, neuadd chwaraeon a chanolfan gymunedol yn cael eu codi o'r newydd, a'r nod yw cwblhau'r gwaith erbyn 2013 ar gost o £13.6 miliwn.

'Proses gymhleth'

"Rwyf wrth fy modd yn gweld y gwaith o ddymchwel yr hen Lido Afan yn dechrau," meddai arweinydd Cyngor Castell-nedd Port Talbot, Ali Thomas.

"Hoffwn ddiolch i'r aelodau lleol a'r gymuned am eu hamynedd a'u dealltwriaeth i gyrraedd at y pwynt yma.

Ffynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r gwaith o glirio safle'r lido wedi bod yn gymhleth oherwydd presenoldeb asbestos

"Mae wedi bod yn broses gymhleth ac mae 'na lawer o waith caled wedi cael ei wneud y tu hwnt i olwg y cyhoedd er mwyn cyrraedd at y fan yma."

Cafodd Lido Afan ei agor ym 1965 gan y Frenhines a Graham Jenkins, brawd yr actor Richard Burton a rheolwr cynta'r ganolfan.

Dros y blynyddoedd, cafodd nifer o gyngherddau mawr eu cynnal yno, gydag ystod eang o berfformwyr - o Spencer Davies i Pink Floyd, ac yn fwy diweddar, Coldplay a McFly.

Ond ym mis Rhagfyr 2009, bu'n rhaid i bobl adael eu cartrefi a chafodd ffyrdd eu cau wrth i dros 100 o ddiffoddwyr tân geisio diffodd tân ar y safle.

Ymgynghoriad

Roedd 2,628 o bobl wedi cyfrannu at ymgynghoriad gan Gyngor Castell-nedd Port Talbot ar gynlluniau i gymryd lle Lido Afan.

Er bod nifer o bobl wedi dweud y bydden nhw'n hoffi gweld adeilad tebyg yn cael ei godi, dywedodd y cyngor ei fod yn costio £700,000 y flwyddyn i gynnal yr hen lido.

Yn lle hynny, mae'r cyngor yn cynnig adeiladu pwll nofio 25 metr yn lle'r atyniad dŵr a llithrennau a arferai fod yno.

Bydd yna hefyd neuadd chwaraeon ac mae 'na gynlluniau i godi canolfan gymunedol newydd.

Byddai llyfrgell a chanolfan addysg gydol oes Sandfields yn symud i'r safle ar ôl ei gwblhau.

Mae cynghorwyr wedi cael ar ddeall y bydd y prosiect cyfan yn costio £13.6 miliwn.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol