Cynhadledd i drafod addysg Gymraeg

Plant mewn dosbarth Image copyright (C) British Broadcasting Corporation
Image caption Bydd RhAG yn cyflwyno eu datganiad cenhadaeth

Bydd mudiad Rhieni dros Addysg Gymraeg (RhAG) yn croesawu Leighton Andrews, Y Gweinidog Addysg ynghyd â Keith Towler, Comisiynydd Plant Cymru i annerch eu Cynhadledd Flynyddol eleni.

Cynhelir y digwyddiad yn Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe, Abertawe.

Y disgwyl yw y bydd y Gweinidog Addysg yn amlinellu gweledigaeth y Llywodraeth o safbwynt cyflawni targedau'r Strategaeth Addysg Cyfrwng Cymraeg a gafodd ei lansio yn 2010.

Dywedodd Lynne Davies, Cadeirydd Cenedlaethol RhAG: "Fel mudiad sy'n gweithredu fel dolen gyswllt bwysig rhwng rhieni ac ysgolion Cymraeg a llywodraeth leol a chanol rydym yn ddiolchgar iddynt am eu parodrwydd i gynnal trafodaeth gyda'n haelodau.

Ffocws

"Cafwyd newidiadau sylweddol dros y blynyddoedd diwethaf, gyda lansio'r Strategaeth Addysg Cyfrwng Cymraeg yn 2010 ynghyd â'r bwriad i drosglwyddo cyfrifoldebau cynllunio a monitro datblygiad addysg cyfrwng Cymraeg yn ganolog i'r Llywodraeth o Ebrill 2012 ymlaen.

"Amserol a phriodol yn ein tyb ni felly ydyw canolbwyntio ffocws y gynhadledd ar adolygu'r cynnydd a gafwyd hyd yma ynghyd â thrafod goblygiadau'r newidiadau hyn ar ddatblygiadau'r dyfodol."

Dywedodd Ceri Owen, Swyddog Datblygu RhAG, y byddai cyfraniadau'r siaradwyr gwadd yn ganolbwynt i'r diwrnod.

Ychwanegodd: "Rydym yn edrych ymlaen at glywed y Gweinidog Addysg yn amlinellu gweledigaeth y Llywodraeth o safbwynt delifro ar dargedau'r Strategaeth ynghyd â sylwadau'r Comisiynydd Plant yn ei swyddogaeth fel prif eiriolwr plant Cymru."

Bydd RhAG hefyd yn rhyddhau dogfen arbennig a gynhyrchwyd er mwyn cyflwyno eu datganiad cenhadaeth ynghyd â chrynhoi gweithgarwch y mudiad ledled y wlad dros y blynyddoedd diwethaf.

Straeon perthnasol

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.