Canolfan iaith yn agor ei drysau

  • Cyhoeddwyd
Canolfan BedwyrFfynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r ganolfan wedi symud i Neuadd Dyfrdwy, Ffordd y Coleg

Mae Canolfan Bedwyr, adran arbenigedd gwasanaethau Cymraeg Prifysgol Bangor, yn agor ei drysau i'r cyhoedd ddydd Mercher.

Wrth ddathlu ei phen-blwydd yn 15 oed, mae staff y ganolfan am rannu gwybodaeth am yr hyn gafodd ei wneud i hyrwyddo a chefnogi'r defnydd o'r iaith Gymraeg ers 1996.

Dywedodd y cyfarwyddwr, y Dr Llion Jones: "Wrth i ni agor ein drysau a gwahodd pobl i brofi'r gwaith arloesol sy'n digwydd yn y ganolfan, rydym yn dathlu nifer o ddatblygiadau sydd yn cyfrannu'n ymarferol at nod Llywodraeth Cymru o gynyddu defnydd o'r Gymraeg.

"Ar yr un pryd, rydym yn falch o fod yn ganolbwynt i ymdrechion Prifysgol Bangor i ddatblygu a chryfhau ei safle fel y Brifysgol arweiniol o ran y Gymraeg ac addysg uwch drwy gyfrwng y Gymraeg".

Hon yw'r ganolfan gyntaf ymhlith prifysgolion Cymru i ddod â'r holl adnoddau Cymraeg at ei gilydd, meddai.

Ymhlith pum uned y ganolfan mae'r Uned Technolegau Iaith sy'n safoni termau newydd ar gyfer pynciau sy'n cael eu hastudio yn Gymraeg am y tro cyntaf.

Mae'r uned cyfieithu wedi datblygu system llif waith fel y gall defnyddwyr gadw golwg ar eu cyfieithiadau, yn ogystal â chreu'r gallu i gyfathrebu ar y pryd dros y we.

"Gan fod mwy a mwy o gyd-weithredu yn y sector addysg uwch, mae mwy o gyfarfodydd dros rwydwaith fideo," meddai'r Dr Jones.

"Mae cyfieithydd ym Mangor yn gallu cynnig cyfieithiad i rywun ym Morgannwg - nid yw pobl o'r tu allan yn gwybod llawer am hyn eto."

Ffynhonnell y llun, bbc
Disgrifiad o’r llun,
Wyn Thomas (Dirprwy Is-ganghellor gyda chyfrifoldeb am y Gymraeg) a'r Dr Llion Jones, Pennaeth Canolfan Bedwyr (chwith)

Dywedodd fod y ganolfan yn parhau â gwaith yr athro y cafodd ei henwi ar ei ôl, Bedwyr Lewis Jones, darlithydd ym Mangor rhwng 1974 a 1992.

"Yn gyntaf, roedd yn llais cryf dros y Gymraeg o fewn y brifysgol.

"Ond yn ail 'roedd yn gredwr cryf mewn mynd â'r brifysgol allan i'r gymdeithas a threuliodd lawer o'i amser yn rhoi sgyrsiau i gymdeithasau ac roedd ganddo raglen boblogaidd ar y BBC yn egluro enwau lleoedd.

"Mae'r ddwy agwedd yr oedd yn enwog amdanyn nhw'n wir am Ganolfan Bedwyr, rhoi lle blaenllaw i'r Gymraeg o fewn y brifysgol a hefyd roi pwyslais ar rannu gwybodaeth gyda'r byd tu allan i'r brifysgol."

Mae Canolfan Bedwyr wedi symud i Neuadd Dyfrdwy, Ffordd y Coleg ac mae ar agor i'r cyhoedd rhwng 11am a 5pm ar Hydref 12.

Dywedodd Mr Wyn Thomas, Dirprwy Is-Ganghellor Prifysgol Bangor: "Rydw i'n eithriadol o falch fod y brifysgol wedi gallu rhoi i Ganolfan Bedwyr y cartref teilwng y mae ei gwaith blaengar yn ei haeddu, gan ddarparu man canolog hefyd ar gyfer gweithgarwch y Coleg Cymraeg Cenedlaethol ym Mangor.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol