Newid i wasanaeth tân y gogledd

  • Cyhoeddwyd

Bydd Awdurdod Tân Gogledd Cymru yn cwrdd ddydd Llun i drafod opsiynau er mwyn arbed £2.4 miliwn.

Dywed penaethiaid fod angen arbed £800,000 y flwyddyn dros gyfnod o dair blynedd.

Ymhlith yr opsiynau mae lleihau'r gweithlu a thorri nôl ar beiriannau.

Bydd y cyfarfod yn dechrau am 2.30pm yn Siambr Cyngor Sir Gwynedd, Caernarfon.

Fe wnaeth pwyllgor gweithredol yr awdurdod drafod yr opsiynau fis diwethaf.

Bryd hynny penderfynodd aelodau'r pwyllgor na ddylid cau gorsafoedd ond yn hytrach newid patrymau gwaith.

Llai o ddiffoddwyr

Byddai'r newidiadau yn dod i rym dros gyfnod o ddwy flynedd.

Cred y pwyllgor gweithredol y byddai hyn yn golygu fod angen rhwng 22 a 36 yn llai o ddiffoddwyr.

Yn ôl adroddiad gafodd ei gomisiynu bydd cyllideb y gwasanaeth yn cael ei rewi ar £32 miliwn y flwyddyn tan fis Mawrth 2014.

Golygai hyn fod angen arbedion o £2.4 miliwn, meddai'r adroddiad.

Clywodd yr aelodau fod cynnydd ym mhrisiau tanwydd hefyd wedi effeithio'r gwasanaeth.

Mae undeb y frigâd dan wedi rhybuddio y bydd newid mewn patrwm shifftiau yn peryglu bywydau'r cyhoedd.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol