Ad-drefnu addysg: Cyfnod ymgynghori

  • Cyhoeddwyd
Plant mewn dosbarthFfynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r sir yn bwriadu sefydlu ysgol gyfrwng Cymraeg yng Nghynwyd

Mae Cyngor Sir Ddinbych wedi dechrau cyfnod o ymgynghori ynglŷn â chynlluniau i ad-drefnu ysgolion cynradd yn ne'r sir.

Y bwriad yw sefydlu ysgol gyfrwng Cymraeg ar gyfer ardaloedd Cynwyd a Llandrillo ac uno ysgolion presennol Cynwyd a Llandrillo.

Y bwriad yw ehangu Ysgol Maes Hyfryd, Cynwyd, a sefydlu ysgol newydd.

Fe fydd ysgolion presennol yn cael eu huno ym Medi 2012 ac yn parhau ar safleoedd ar wahân nes i ehangu Maes Hyfryd gael ei gwblhau.

Mae'r sir hefyd yn bwriadu cau Ysgol Gynradd Glyndyfrdwy ar Awst 31, 2012 cyn symud y plant i Ysgol y Gwernant, Llangollen.

Bydd y cyfnod ymgynghori yn para tan Tachwedd 13.

Os bydd unrhyw wrthwynebiad i'r cynllun, Llywodraeth Cymru fydd yn penderfynu'n derfynol.