Merlen yn tynnu sylw at ddeiseb

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, Other
disgrifiad o’r llunLluniwyd y ddeisebi gan y gymdeithas er Lles Ceffylau a Merlod

Cafodd aelodau'r Cynulliad Cenedlaethol gwmni merlen miniatur 33 modfedd o daldra ddydd Mercher wrth i ymgyrchwyr dros atal creulondeb i geffylau a merlod gyflwyno eu hachos i wleidyddion ym Mae Caerdydd.

Yn ôl yr ymgyrchwyr mae angen i Lywodraeth Cymru wneud mwy i sicrhau fod mwy yn cael ei wneud i ddod o hyd i berchnogion sy'n cam-drin eu hanifeiliaid.

Cafodd deiseb ac arni 2,000 o enwau ei chyflwyno i un o bwyllgorau'r Cynulliad.

Mae hi'n ofynnol yn ôl y gyfraith i berchnogion ceffylau osod microsglodyn ar yr anifail.

Ond dywed y Gymdeithas er Lles Ceffylau a Merlod does dim digon yn cael ei wneud i sicrhau fod pobl yn ufuddhau âa'r ddeddf.

Yn ôl llefarydd ar ran y gymdeithas byddai microsglodion yn fodd o atal creulondeb.

Cafodd y ddeiseb ei chyflwyno i gynrychiolwyr o Bwyllgor Deisebau trawsbleidiol y Cynulliad am 12.00pm.