Aduniad i dair fu yn Eisteddfod 1965

Cyhoeddwyd

Mae tair ffrind ysgol a gafodd eu llun eu tynnu mewn Eisteddfod Genedlaethol bron i hanner canrif yn ôl wedi eu haduno wedi apêl gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru.

Cafodd llun o Nerys Jones, Jane Brandrick a Daphne Jones yn gwisgo'r wisg draddodiadol Gymreig ei dynnu gan y ffotofraffydd Geoff Charles yn Eisteddfod Genedlaethol Y Drenewydd yn 1965.

Roedd y tair yn hanu o'r Drenewydd ond y mae Nerys Jones bellach yn byw yng Ngwynedd.

Mae'r llun gwreiddiol yn un o 120,000 o luniau a dynnwyd gan Geoff Charles sydd bellach mewn casgliad yn y Llyfrgell Genedlaethol.

Hyrwyddo

Cafodd yr apêl ei lansio ar ôl i'r llyfrgell benderfynu defnyddio'r llun i hyrwyddo nifer o ddigwyddiadau.

Cafodd y tair, sy'n awr yn eu 1950au, yr aduniad yn Y Drenewydd yn gynharach yn yr wythnos.

Mae Nerys Jones yn byw ym Methel, Caernarfon ac mae Jane Brandrick a Daphne Jones, yn dal i fyw yn Y Drenewydd.

Ffynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
Disgrifiad o’r llun,
Doedd y tair, oedd yn hanu o'r Drenewydd, heb eu gweld ers degawdau

"Roeddwn i'n 10 oed pan gafodd y llun ei dynnu ond symudais i gyda fy nheulu i Aberystwyth ddwy flynedd yn ddiweddarach a dwi ddim wedi gweld Jane na Daphne ers hynny," meddai Nerys Jones.

Ychwanegodd fod y tair menyw wedi hel atgofion dros ginio.

"Siaradon ni am yr hen ddyddiau a'n bywydau ac rwy'n mawr obeithio y gwnawn ni gyfarfod yn rheolaidd o hyn ymlaen," ychwanegodd.

Dywedodd Daphne Jones, 56 oed, fod ei chyfnither, Jane Brandrick, wedi dweud wrthi am yr apêl.

Cafodd Geoff Charles ei eni ym Mrymbo, Wrecsam.

Rhoddwyd ei gasgliad o 120,000 o ddelweddau i'r Llyfrgell dros ddegawd yn ôl.

Tynnodd Mr Charles luniau o bobl a llefydd yng Nghanolbarth Cymru a'r gororau wrth weithio i bapurau newydd fel The County Times a'r Cymro rhwng 1930 tan 1969.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol