Adfer pont hanesyddol ym Mlaenafon

  • Cyhoeddwyd
BlaenafonFfynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
Disgrifiad o’r llun,
Roedd Blaenafon yn un o fannau geni'r chwyldro diwydiannol

Mae Cyngor Torfaen wedi datgan y byddan nhw'n gwneud gwaith adnewyddu i bont o bwysigrwydd hanesyddol ym Mlaenafon.

Mae'r cyngor wedi sicrhau cyllid ar gyfer y prosiect gan Cadw ac, mewn egwyddor, gan raglen Parc Rhanbarthol y Cymoedd i atgyweirio Bont Aaron Brute ym Mlaenafon.

Y gred yw y bydd y gwaith adnewyddu yn costio £340,000.

Bydd cwmni Capita Symonds yn symud y bont o'i safle presennol cyn gwneud y gwaith adnewyddu bydd yn cynnwys ail-adeiladu'r pentan pont cyn ei hail osod.

Heneb

Bydd y cyhoedd yn gallu cerdded ar hyd y bont a'r gobaith yw y bydd yn hwb o ran atyniad i ymwelwyr i Flaenafon.

Cafodd y bont ei hadeiladu rhywbryd rhwng 1820 a 1845 a chafodd ei llunio o dri bwa haearn bwrw wedi'i gysylltu â haenellau haearn ar frig y bont a bariau clymu rhwng pob bwa.

Mae'r bont yn un o'r esiamplau cynharaf o'i bath sydd yn dal yn bodoli yn Ne Cymru.

Ym 1994 cofrestrodd Cadw'r bont yn heneb a chafodd ei chau i'r cyhoedd yn 2003 oherwydd pryderon y gallai gwympo.

Cafodd y bont ei hasesu ym mis Mawrth 2011 a dywedodd yr adroddiad fod rhannau ohoni wedi dirywio'n arw yn ystod y blynyddoedd diwethaf a'u bod mewn peryg o gwympo.

Y gobaith yw y bydd y gwaith adnewyddu yn cael ei gwblhau erbyn dechrau'r haf y flwyddyn nesaf.

Dywedodd arweinydd Cyngor Torfaen, y Cynghorydd Bob Wellington: "Byddwn ni'n gweithio gyda'n partneriaid i sicrhau bydd y gwaith atgyweirio yn cael ei wneud yn ofalus."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol