Pryder ar ôl i gwmni fynd i'r wal

  • Cyhoeddwyd
Roedd adeilad y Goleuad yn ganolfan i'r diwydiant papur newyddFfynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
Disgrifiad o’r llun,
Roedd adeilad y Goleuad yn ganolfan i'r diwydiant papur newydd

Mae 'na bryderon am swyddi yn y gogledd am fod cwmni Linford o Ganolbarth Lloegr wedi mynd i'r wal.

Mae swyddfeydd gan y cwmni yn y gogledd, ac mae cwmni teledu o Gaernarfon wedi cadarnhau wrth y BBC bod y gwaith ar eu canolfan newydd wedi dod i ben yn ddisymwth fore Mercher.

Er mai yn Lloegr y bydd mwyafrif y diswyddiadau ar ôl cwymp cwmni Linford, fe fydd yr effaith i'w deimlo'n glir yng Nghymru hefyd.

Mae'r cwmni wedi bod yn weithgar iawn yn y canolbarth a'r gogledd yn benodol.

Roedden nhw'n gyfrifol am y gwaith cynnal a chadw ar y Llyfrgell Genedlaethol yn Aberystwyth, yn ogystal â gwaith yn oriel Mostyn yn Llandudno ac ar ganolfannau preswyl yn Shotton yn Sir y Fflint.

Mae'r 12 o weithwyr sy gan y cwmni yn eu swyddfa ym Mhenarlâg yn Sir y Fflint yn colli eu swyddi.

Mae swyddfa ganddyn nhw ar stad y Faenol, ar gyrion Bangor, hefyd. Yno, ar y cyd â chwmni Vaynol Conservation, maen nhw wedi bod yn gyfrifol am hyfforddi dros 800 o grefftwyr ar draws Cymru.

'Sioc'

Mae'r cyhoeddiad wedi cael cryn effaith ar gwmni teledu Cwmni Da yng Nghaernarfon hefyd. Roedd cwmni Linford wrthi, tan fore Mercher, yn adnewyddu adeilad Y Goleuad yn Noc Fictoria.

Dywedodd rheolwr gyfarwyddwr cwmni Da, Dylan Huws, wrth BBC Radio Cymru:

"Cawson ni alwad ffôn fore ddoe i adael i ni wybod be oedd yn digwydd.

"Roedden ni'n credu bod y grŵp yn cael problemau, ond ddim mor ddifrifol â hyn.

"Maen nhw wedi bod ar y safle am wythnosau ac roedd y gwaith yn symud ymlaen.

"Roedd yn dipyn o sioc".

Mae'n ymddangos bod dyledion sylweddol gan gwmni Linford - maen nhw wedi dweud wrth y BBC mai'r amodau anodd sy'n wynebu'r diwydiant yn gyffredinol, ynghyd â dyledion sylweddol, oedd wrth wraidd y penderfyniad i ddod â'r cwmni i ben.