Gwahodd enwebiadau am Fedal Wyddoniaeth a Thechnoleg

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Neville Evans oedd enillydd Medal Wyddoniaeth a Thechnoleg yr Eisteddfod eleni

Mae'r Eisteddfod Genedlaethol yn gwahodd enwebiadau ar gyfer medal sy'n anrhydeddu unigolion sydd wedi gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i fyd Gwyddoniaeth a Thechnoleg, a hynny drwy gyfrwng y Gymraeg.

Cafodd y Fedal Wyddoniaeth a Thechnoleg ei sefydlu yn 2004.

Caiff ei chyflwyno yn flynyddol i unigolyn sydd wedi creu argraff ym myd Gwyddoniaeth a Thechnoleg.

Neville Evans enillodd y Fedal yn 2011, ac mae cyn-enillwyr yn cynnwys Yr Athro Gareth F Roberts, Dr Eirwen Gwynn a'r Athro Glyn O Phillips.

Ar hyn o bryd mae gwahoddiad am enwebiadau ar gyfer Eisteddfod Genedlaethol Bro Morgannwg 2012.

Cyhoeddir enw'r enillydd ym mis Ebrill ac fe'i h/anrhydeddir mewn seremoni yn ystod wythnos yr Eisteddfod.

'Rhywbeth normal'

Ar ôl ennill y wobr eleni, dywedodd Mr Evans bod mwy o waith i'w wneud i hybu gwyddoniaeth yng Nghymru.

"Mae'n fy nhristau nad yw papurau a chylchgronau yn y Gymraeg yn cynnwys erthyglau gwyddonol yn rheolaidd," meddai.

"Fe garwn i fod papurau newydd yn cynnwys erthyglau gwyddonol yn gyson fel bod pobl yn gallu deall bod trafod gwyddoniaeth yn rhywbeth normal.

"Mae mudiadau fel Merched y Wawr yn dweud nad ydyn nhw'n cael sgyrsiau am wyddoniaeth.

"Felly, byddwn i'n hoffi petai pob mudiad yn cynnwys o leiaf un sgwrs am wyddoniaeth yn ystod y flwyddyn."

Dylid anfon enwebiad gyda chrynodeb o waith a chyfraniad y sawl a enwebir at Drefnydd yr Eisteddfod, Swyddfa'r Eisteddfod, 15 Parc Busnes Yr Wyddgrug, Ffordd Wrecsam, Yr Wyddgrug CH7 1XP erbyn 31 Ionawr 2012.

Mae'r ffurflen enwebu ar gael i'w lawrlwytho o wefan yr Eisteddfod.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol