BBC Cymru Fyw

Adroddiadau anghywir am farwolaeth llofrudd

Published
image copyrightBBC news grab
image captionCafodd Peter Moore ei garcharu yn 1996

Mae adroddiadau bod y llofrudd Peter Moore, a garcharwyd am oes yn 1996, wedi marw, wedi cael eu gwadu gan Y Weinyddiaeth Gyfiawnder.

Mae claf o'r un enw yn Ysbyty Diogel Broadmoor wedi marw ym mis Gorffennaf ac roedd 'na adroddiadau anghywir yn y wasg mai'r llofrudd 70 oed o Fae Cinmel oedd wedi marw.

Cafodd y camgymeriad ei wneud mewn adroddiad gan asiantaeth newyddion a gafodd ei gyhoeddi gan y BBC a chyfryngau eraill.

Mae'r Weinyddiaeth Gyfiawnder wedi cadarnhau bod yr adroddiadau yn ymwneud â dyn arall o'r un enw.

Dywedodd asiantaeth Press Association fod y stori "wedi ei seilio ar wybodaeth anghywir".

Dywedodd Broadmoor nad oedd 'na gysylltiad rhwng y wybodaeth a'r llofrudd Peter Moore.

Cafodd y cyn-berchennog sinema ei ddisgrifio fel "y dyn mewn du" am ei fod yn gwisgo crys a thei du.

Roedd yn gyfrifol am bedair llofruddiaeth mewn pedwar mis yn 1995.

Straeon perthnasol

  • Llofrudd yn derbyn iawndal