'Cadwch yn glir o Gatland'

Warren Gatland yn hyfforddi'r garfan Image copyright Huw Evans picture agency
Image caption Mae Warren Gatland wedi ei blesio gan agwedd ei chwaraewyr yn Seland Newydd

"Nid yw carfan Cymru yn byw fel mynachod" - dyna ddywedodd yr hyfforddwr Warren Gatland wrth i'w dîm baratoi i wynebu Ffrainc yng Nghwpan Rygbi'r Byd fore Sadwrn.

Daeth carfan Lloegr adre o'r gystadleuaeth yng nghanol honiadau eu bod wedi bod yn goryfed ac ymddwyn yn afreolus.

Ond er i garfan Cymru gael eu portreadu fel criw o lwyr ymwrthodwyr, nid yw hynny'n wir yn ôl Gatland.

"Mae llawer o sylw wedi ei roi i waharddiad alcohol honedig - mae hynny'n gwbl anghywir," meddai.

"Does dim gwaharddiad ar alcohol er bod y chwaraewyr wedi gwneud y dewis yna eu hunain.

"Mae ambell noson pan yr ydym wedi cyrraedd y gwesty a chael diod, ac rydym hefyd wedi siarad gyda Sam (Warburton) a rhai o'r chwaraewyr mwya' profiadol ynglŷn â gosod amser i bawb fod yn ôl y gwesty.

"Fedrwch chi ddim cyfyngu ar bopeth - yn dilyn gêm mae'r adrenalin yn llifo ac rydym yn dweud wrth y bois 'ewch allan ond byddwch yn ôl y gwesty erbyn 1:30am'. Mae rhai yn cael diod ond ddim llawer."

Image copyright Huw Evans picture agency
Image caption Jamie Roberts yn mwynhau cyfnod o orffwys!

Cytundeb

Ond mae Gatland wedi ei blesio gan agwedd y chwaraewyr ar y cae - ac oddi arno - ac mae Gatland ei hun wedi plesio'i benaethiaid.

Cyhoeddodd Prif Weithredwr Undeb Rygbi Cymru, Roger Lewis, rybudd i unrhyw un oedd am geisio denu Gatland i swydd arall ar ddiwedd y gystadleuaeth.

Mae Gatland wedi cael ei gysylltu gyda swydd hyfforddwr Seland Newydd i olynu Graham Henry, fydd yn ildio'r awenau wedi'r gystadleuaeth.

Dywedodd Mr Lewis: "Rwyf wedi gweithio mewn diwydiant lle mae'n rhaid i chi gael cytundebau cadarn iawn er mwyn cadw pobl sy'n llwyddiannus.

"Dyna'r math o gytundeb sydd gennym gyda Warren."

Dywedodd Lewis ei fod yn gwybod ei fod wedi canfod yr ymgeisydd perffaith i fod yn hyfforddwr Cymru y tro cyntaf iddo gyfarfod gyda Warren Gatland ym maes awyr Auckland yn 2007.

"Roedd Cymru newydd golli i Fiji yn Nantes ac roeddwn i'n sylweddol fod rhaid i bethau newid.

"Roeddwn i'n gwybod o'r sgwrs gyntaf fy mod wedi canfod y boi iawn.

"Roedd yn ticio bob bocs o safbwynt rygbi, ond yn fwy pwysig oedd ei fod yn ffitio o safbwynt diwylliant hefyd.

"Mae e'n un ohonom ni. Dyn dosbarth gweithiol sy'n siarad yn ddi-flewyn ar dafod - yn mwynhau cael hwyl ond yn gwybod pan ei bod hi'n amser dweud 'stop, mae'n amser gweithio'.

"Fe oedd yr unig un gafodd gynnig y swydd."

Ac yntau eisoes wedi selio'i le yn llyfrau hanes rygbi Cymru drwy ennill y Gamp Lawn fel hyfforddwr, fe allai Gatland sicrhau statws arwr am oes pe bai'n arwain y tîm i rownd derfynol Cwpan y Byd am y tro cyntaf - a phwy a ŵyr beth allai ddigwydd wedyn?