Nyrs yn gwadu cael rhyw â bachgen 15 oed

Cyhoeddwyd
Victoria HorsleyFfynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
Disgrifiad o’r llun,
Bu Mrs Horsley yn gweithio i Ymddiriedolaeth GIG Gogledd Orllewin Cymru er 2003

Mae nyrs sydd wedi ei chyhuddo o gael rhyw â bachgen 15 oed wedi dweud ei bod hi wedi teimlo trueni drosto ar ôl iddo honni ei fod wedi cael ei gam-drin.

Mae Victoria Horsley, 36 oed, o Fenllech, Ynys Môn yn gwadu cael rhyw gyda'r bachgen ac yfed alcohol yn ei gwmni.

Mae hi'n ymddangos gerbron Pwyllgor Ymddygiad a Chymhwysedd y Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth (CNB) ynglŷn â'r berthynas honedig.

Dywedodd Mrs Horsley ei bod hi'n "teimlo fel amddiffyn y bachgen ar y pryd".

'Achosi trafferth'

Cafodd Mrs Horsley ei diswyddo gan Ymddiriedolaeth GIG Gogledd Orllewin Cymru.

Dywedodd Mrs Horsley wrth y gwrandawiad disgyblu yng Nghaerdydd fod honiadau'r bachgen yn ddi-sail.

"Wnaeth o ddim digwydd, does dim gwirionedd yn yr honiadau o gwbl," meddai.

"Mae teulu'r bachgen yn bobl gas ac fe greodd y bachgen yr honiadau er mwyn creu trafferth i mi.

"Doedd dim perthynas rywiol ar unrhyw adeg."

Dywedodd Mrs Horsley ei bod hi wedi cyfarfod â'r bachgen a'i frawd am y tro cyntaf pan oedden nhw'n honni eu bod yn cael eu cam-drin yn gorfforol a bod eu tad nhw'n eu "bwrw nhw yn aml".

'Ofn'

Ond yna fe ddechreuodd y brodyr roi pwysau arni am eu bod nhw am iddi roi lifft iddynt yn ei char gwaith, meddai Mrs Horsley.

Ychwanegodd ei bod hi wedi bod yn gyfeillgar â rhieni'r bechgyn cyn i "bopeth chwerwi" ac i'r "teulu droi'n gas".

"Ar un achlysur ymosododd y fam arnaf ac yn ddiweddarach cefais fy stelcio gan y tad.

"Ni chysylltais â'r heddlu am fod gormod o ofn arnaf."

Dywedodd Mrs Horsley fod y ddau frawd yn erfyn arni i roi lifft iddynt a chyfaddefodd ei bod hi wedi eu cludo i weld eu ffrindiau mewn pentrefi cyfagos.

"Doedd hyn ddim yn rhywbeth synhwyrol i'w wneud ond roeddwn i'n teimlo o dan bwysau ar y pryd."

Clywodd y gwrandawiad fod y bachgen wedi ennill parch ei gyfoedion am eu bod nhw'n meddwl ei fod e wedi bod mewn perthynas â'r nyrs am dair blynedd.

Dywedodd un o ffrindiau'r bachgen wrth y gwrandawiad: "Roedden ni'n meddwl ei fod o'n dipyn o foi"

Ychwanegodd ei fod wedi gweld Mrs Horsley a'r bachgen yn eistedd ar fainc ar glogwyn ger Traeth Coch.

Dywedodd ei fod yn cerdded adref o dafarn pan welodd y ddau.

Yn gynharach clywodd y gwrandawiad fod Mrs Horsley a'r bachgen wedi cael rhyw ar draeth ger ei chartref ac yn ei hystafell wely.

Bu Mrs Horsley yn gweithio i Ymddiriedolaeth GIG Gogledd Orllewin Cymru er 2003 ond cafod ei diswyddo yn dilyn ymchwiliad ynglŷn â'r honiadau rhywiol a honiadau bod bechgyn yn eu harddegau wedi cael caniatâd i yrru ei char gwaith.

Mae Mrs Horsley wedi cyfaddef iddi ganiatáu trydydd llanc yn ei arddegau i yrru'r car.

Mae'r achos yn parhau.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol