Y siop sy'n gorfod newid ei lliw

  • Cyhoeddwyd
Siopau yn RhuthunFfynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
Disgrifiad o’r llun,
Karen Webb: Y lliwiau'n bywiogi'r dref

Bydd rhaid i reolwr yng nghanol Rhuthun newid lliwiau gwyrdd a phorffor ei siop am fod swyddogion cyngor wedi cwyno.

Dywedodd Karen Webb ei bod am fywiogi'r dref wrth baentio'i siop mewn lliwiau llachar.

Ond mae Cyngor Sir Ddinbych wedi honni bod y lliwiau yn "niweidiol i gymeriad hanesyddol yr adeilad".

Mae'r cyngor am iddi il-baentio'r siop ond mae hi wedi trefnu deiseb wedi'i harwyddo gan 150 o bobl.

Tair siop

"Mae'r dre ar ei phengliniau," meddai hi. Rhaid inni wneud rhywbeth i ddenu mwy o bobl.

"Er bod hon yn dre hanesyddol hyfryd, mae gormod o adeiladau gwag ac adeiladau sy'n dadfeilio.

"Caeodd tair siop yn Rhuthun yr wythnos diwethaf ac, yn fy marn i, mae'r cyngor yn canolbwyntio ar y mater anghywir."

Dywedodd ei bod hi'n fodlon ailbaentio'r siop os yw rhan fwyaf pobl y dref yn cefnogi'r cyngor.

Cymysgedd

Mae ei siop hi, Hardy Nickels, yn gwerthu cymysgedd o nwyddau, gan gynnwys cylchoedd hwla a chyfarpar jyglo.

Dywedodd llefarydd ar ran y cyngor eu bod wedi gofyn iddi ailbaentio'r siop am ei bod yn ardal gadwraeth Rhuthun.

"Rydyn ni wedi cysylltu â deiliad y siop wedi nifer o gwynion gan aelodau'r cyhoedd," meddai.

"Yn ein barn broffesiynol ni, mae'r cynllun lliwio yn effeithio ar gymeriad yr adeilad rhestredig hwn ac rydyn ni wedi gofyn i Mrs Webb wneud cais am ganiatâd adeilad rhestredig."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol