Codi'r llen ar Theatr Colwyn gan un o enwogion y dref

  • Cyhoeddwyd
Theatr ColwynFfynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd y Theatr ei agor yn 1885

Ar ôl gwaith adnewyddu gwerth £738,000 mae Theatr Colwyn wedi cael ei hailagor yn swyddogol gan yr actor Terry Jones, gynt o griw Monty Python.

Cafodd yr adeilad ym Mae Colwyn ei godi yn 1885 ac mae'n gartref i'r theatr hynaf yng Nghymru.

Hwn hefyd yw'r sinema hynaf ym Mhrydain sy'n dal i ddangos ffilmiau.

Daeth £500,000 o'r arian gan Rhaglen Adfywio Ardal Gogledd Cymru, a'r gweddill gan Gyngor Sir Bwrdeistref Conwy - perchnogion y ganolfan sydd hefyd yn gyfrifol am ei redeg.

Ymhlith y gwaith sydd wedi ei wneud y mae swyddfa docynnau newydd ac ystafell gymunedol newydd.

Mae arian wedi cael ei wario hefyd ar y bar, swyddfeydd a mynedfa i bobl anabl ar bob llawr.

Roedd disgwyl i'r theatr ailagor yn y gwanwyn ond bu'n rhaid gohirio ar ôl problemau strwythurol.

Cafodd Terry Jones, sy'n noddwr i'r theatr, ei eni ym Mae Colwyn.

Perfformiadau teuluol

Yn ogystal â pherfformio'r seremoni agoriadol bydd Mr Jones yn cymryd rhan mewn sesiwn holi ac ateb ar ôl i'r sinema ddangos y ffilm 'Monty Python and the Holy Grail' .

"Mae Theatr Colwyn yn agos i'm nghalon i oherwydd bod fy nhaid wedi arwain y gerddorfa yno," meddai Mr Jones.

"Mae fy mam a'n hewythr hefyd wedi perfformio ar lwyfan y theatr."

Taid Mr Jones, William Newnes, oedd yn arwain y gerddorfa yn 1936 pan gafodd yr adeilad ei ailagor ar ôl iddo gael ei ddifrodi gan dân.

"Rydym yn siŵr y bydd ein cwsmeriaid yn hoffi'r modd y mae'r gwaith adnewyddu wedi digwydd," meddai Dywedodd hil Batty, rheolwr y theatr.

"Rydym yn edrych ymlaen at groesawu llawer o ymwelwyr newydd am y tro cyntaf hefyd."

Mae Theatr Colwyn eisoes wedi cyhoeddi rhaglen lawn o ddigwyddiadau am weddill y flwyddyn, sy'n cynnwys cynyrchiadau Cymraeg, dramâu a chynyrchiadau dawnsio ballet.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol