Timau achub yn rhyddhau glöwr yng Nghwm Nedd

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation

Cafodd y gwasanaethau brys eu galw i lofa ger Glyn-nedd ar ôl i löwr fod yn gaeth dan ddaear.

Llwyddodd timau achub a chyd-weithwyr i'w ryddhau o lofa Unity yng Nghwmgwrach.

Dywedodd llefarydd ar ran y cwmni: "Gallwn gadarnhau fod digwyddiad wedi bod yn y pwll.

"Dyw bywyd y dyn ddim mewn peryg a byddwn yn gwneud datganiad pellach maes o law."

Mae swyddogion y Gweithgor Iechyd a Diogelwch yn archwilio'r safle.

Cafodd y gwasanaethau brys eu galw am 9.39am ac anfonwyd criwiau'r Gwasanaeth Tân ac Achub o Gastell-nedd, Hirwaun ac Abercraf.

Aed â'r dyn i'r Ysbyty Athrofaol Cymru yng Nghaerdydd ac mae'n bosib ei fod wedi anafu ei asgwrn cefn.

'Cwympo'

Dywedodd llefarydd ar ran y Gwasanaeth Ambiwlans fod y dyn wedi cael triniaeth ar y safle.

"Y gred yw bod y dyn 48 oed wedi ei ddal yn gaeth ar ôl i'r to gwympo," meddai'r llefarydd.

"Does dim cadarnhad am ei gyflwr ond deellir nad yw ei fywyd mewn peryg ac mae'n debyg nad yw ei gyflwr yn ddifrifol."

Fis yn ôl bu farw pedwar o lowyr oherwydd damwain ym mhwll glo'r Gleision ger Pontardawe.

Mae'r Gweithgor Iechyd a Diogelwch a'r heddlu'n ymchwilio i'r ddamwain ddigwyddodd ar ôl i ddŵr lifo mewn i'r pwll.

Y pedwar fu farw oedd Phillip Hill, 45, o Gastell-nedd a thri o Gwm Tawe, Charles Breslin, 62 oed, David Powell, 50 oed, a Garry Jenkins, 39 oed.

Straeon perthnasol