Gofalwyr yn cael hwb o £550,000

  • Cyhoeddwyd
Di WeedFfynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
Disgrifiad o’r llun,
Mae Di Weed wedi gofalu am ei thad, sy'n dioddef o glefyd Alzheimer, ers dros wyth mlynedd

Mae gofalwyr sy'n edrych ar ôl pobl â salwch ac anableddau tymor hir yng Ngogledd Cymru wedi elwa o ddyfarniad o dros hanner miliwn o bunnoedd gan y Gronfa Loteri Fawr heddiw.

Y gred yw bod dros 20,000 o ofalwyr cofrestredig yn Sir y Fflint yn unig.

Bydd dyfarniad o £555,081 i North East Wales Carers Information Services (NEWCIS) bellach yn eu galluogi i redeg prosiect newydd i greu buddion ar gyfer gofalwyr dros 18 oed yn Sir y Fflint sy'n gofalu am rywun â salwch neu anabledd tymor hir.

Bydd yn darparu gwasanaethau gofal dydd, gofal seibiant tymor byr ac mewn argyfwng, eiriolaeth gofalwyr a grwpiau cefnogi gofalwyr arbenigol.

'oriau anghymdeithasol'

Bydd ffocws hefyd ar ofalwyr sy'n byw mewn ardaloedd difreintiedig gwledig, yn enwedig ar arfordir Sir y Fflint.

Un person yn ei dyled i NEWCIS diolch i'w cefnogaeth yw Di Weed, 57 oed o Ben-y-ffordd ger Bwcle.

Ffynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
Disgrifiad o’r llun,
Y gred yw bod dros 20,000 o ofalwyr cofrestredig yn Sir y Fflint yn unig

Mae Di wedi gofalu am ei thad, sy'n dioddef o glefyd Alzheimer, ers dros wyth mlynedd, a gwnaeth hefyd ofalu am ei mam nes y bu farw fis Tachwedd y llynedd.

Heb gefnogaeth gan NEWCIS, mae Di yn honni y byddai wedi "chwalu" o dan y straen.

"Roeddwn eisoes yn gofalu am fy nhad ac yn gweithio oriau anghymdeithasol i fedru gwneud popeth," meddai.

"Pan gafodd fy mam ei tharo gan strôc, roedd yn amhosib i mi wneud y ddau beth a bu'n rhaid i mi roi'r gorau i'r gwaith.

"Mi fyddai wedi bod yn amhosib i mi fod yn ofalwr am gymaint o amser heb gefnogaeth NEWCIS.

"Er eich bod yn gyfyngedig iawn o ran yr hyn y gallwch ei wneud pan fyddwch yn gofalu am rywun, mae NEWCIS yn eich galluogi i fwrw 'mlaen ag agweddau arferol ar fywyd.

"Rhoddodd gyfle i mi ennill cymwysterau cyfrifiadurol ac maent yn cynnal ystod o ddosbarthiadau dysgu gydol oes wahanol."

'lleddfu unigedd'

Dywedodd Claire Sullivan, Cydlynydd Gwasanaethau Gofalwyr yn NEWCIS: "Mae'n gyffrous iawn ac mae'r ariannu wedi creu gwefr o gyffro drwy gydol ein mudiad a'r gymuned ofalwyr.

"Bydd y prosiect yn ein galluogi i adnabod gofalwyr sydd wedi bod yn gofalu ers tro, a gweithio gyda nhw i leddfu'r unigedd a rhoi gwasanaethau newydd iddynt.

"Mae hyn yn rhoi cyfle i ni gyflwyno gwasanaeth penodedig ar gyfer hyd yn oed yn fwy o ofalwyr sy'n gofalu am rywun sydd â chyflwr hir dymor.

"Rydym mewn cyswllt â thua 3,500 o ofalwyr a gobeithiwn gefnogi hyd yn oed yn fwy nawr."