Cynllun baner Romani: 'Gwastraff arian'

  • Cyhoeddwyd
Y faner RomaniFfynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r cyngor dref yn bwriadu chwifio'r faner ar y promenâd

Mae cynllun i chwifio baner sipsiwn Romani ar bromenâd Aberystwyth wedi ei alw'n 'gwastraff arian'.

Mae mwy na 50 polyn baner wedi eu gosod ar hyd rhodfa'r dref, bob un yn chwifio baner gwlad wahanol.

Mae cyngor tref Aberystwyth yn bwriadu ychwanegu baner Sipsiwn Romani am eu bod eisiau dynodi cysylltiadau'r dref â sipsiwn.

Ond mae'r Cyng. Aled Davies yn honni bod y syniad yn wastraff arian yn ystod yr hinsawdd economaidd bresennol.

Gwledydd bychain

Mae nifer o wledydd bychain ac ardaloedd o wledydd yn cael eu cynrychioli ar y promenâd gan gynnwys Gwlad y Basg, Corsica ac Ynys Manaw.

Dywedodd y Cyng Mark Strong, sy'n cefnogi'r fenter, y byddai'n costio tua £500 i godi'r faner ar y promenâd.

Ychwanegodd: "Rwy'n credu byddai chwifio'r faner Romani yn dangos bod Aberystwyth yn cydnabod cyfraniad y gymuned honno i ganolbarth a gogledd Cymru.

"Dylen ni fel pobl gwlad fechan gwerthfawrogi ein hetifeddiaeth ddiwylliannol amrywiol ac ystyried pobl eraill.

"Mae'r dref wedi dangos ei gwerthfawrogiad o wledydd bychain eraill a phobl ar hyd a lled Ewrop nad ydynt wedi eu cydnabod fel aelodau o genedl."

Ond dywedodd y Cyng. Davies fod y cynllun yn wastraff arian.

"Dydw i ddim yn gwrthwynebu'r faner Romani ond does dim angen inni wario arian ar bolion baneri yn ystod y sefyllfa ariannol bresennol.

"Rwy'n credu y dylwn ni roi'r mater i un ochr am yn awr am ei fod yn wastraff arian.

"Rydyn ni'n gwario arian y trethdalwr ac mae'n rhaid inni fod yn ofalus iawn sut rydyn ni'n ei ddefnyddio."