Ysgol newydd ar gyfer cymuned Ffinneg yng Nghaerdydd

  • Cyhoeddwyd
Rhieni a disgyblion yn yr ysgol Ffinneg newydd yng NghaerdyddFfynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Mae rhieni eisiau i'w plant ddysgu drwy chwarae yn yr ysgol newydd yng Nghaerdydd

Mae aelodau o'r gymuned Ffinneg yng Nghaerdydd wedi agor eu hysgol eu hunain er mwyn rhoi cyfle i'r rhai sy'n dymuno rhoi hwb i'w treftadaeth.

Mae The Suomi-koulu (Ysgol Ffinneg) yn darparu dosbarthiadau ar gyfer plant sydd â chysylltiadau â'r Ffindir.

Mae hefyd yn cynnig dosbarthiadau ar gyfer oedolion i wella'r iaith.

Caiff llwyddiant system addysg Y Ffindir ei gydnabod yn fyd-eang.

Dywedodd Kaisa Pankakoski bod hyn yn gyfle i'r rhai o'r Ffindir yn ne Cymru "ailgysylltu".

Mae'r ysgol yn ardal Llanisien o Gaerdydd.

Mae'n cynnig tair sesiwn ar ddydd Sadyrnau yn unig.

Y gobaith yw y bydd yn ehangu os yw'r galw ar gael.

Cadw cysylltiad

Caiff plant bach a phlant ifanc gyfle i ddysgu'r iaith drwy sesiynau chwarae wrth i'r rhieni wella eu hiaith mewn dosbarthiadau.

Mae 'na groeso i rai sydd ddim â chysylltiad gyda'r Ffindir os ydyn nhw am ddysgu'r iaith.

Mae Ms Pankakowski wedi byw yng Nghaerdydd ers wyth mlynedd ac mae ganddi fachgen 18 mis oed, Lucas, gyda'i phartner o Gymru.

Er ei bod yn dychwelyd i weld teulu yn Y Ffindir sawl gwaith y flwyddyn roedd yn ysu am y cyfle i Lucas fod yn rhan o'r ysgol.

Dywedodd bod sawl un fel hi, wedi dod o'r Ffindir ac wedi priodi Cymry, ac eisiau cadw'r cysylltiad gyda'r hen wlad.

"Pan anwyd fy mab, fe wnes i sylweddoli bod 'na gymuned sylweddol o'r Ffindir yma a oedd yn arfer cyfarfod yn nhai'n gilydd.

"Aeth y criw rhy fawr.

"Dwi'n siarad Ffinneg gyda fy mhlentyn ond mae'n wych y bydd yn gallu dysgu gyda phlant eraill ac y bydd yn rhan o'i fywyd.

Ffynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Mae oedolion heb gysylltiad gyda'r iaith a'r wlad yn cael cyfle i ddysgu'r iaith

"Mae cymaint o bobl yn magu eu plant yn ddwyieithog neu hyd yn oed yn amlieithog."

'Pwyslais ar ddwyieithrwydd'

Dywedodd Saara Goddard, cadeirydd yr ysgol, bod 'na nifer o deuluoedd o dras Ffinneg yn awyddus i'w plant gael cyfle i ddysgu a chymdeithasu yn yr iaith y tu allan i'r cartref.

"Cafodd yr ysgol ei sefydlu er mwyn gwneud hi'n haws i rieni Ffinneg neu o dras Ffinneg drosglwyddo'r iaith i'w plant a chynnig cyfle i unrhyw un arall sydd â diddordeb yn yr iaith neu'r wlad astudio yng Nghaerdydd," meddai.

"Mae Caerdydd yn ddinas amlddiwylliannol a phwylsais sylweddol ar ddwyieithrwydd.

"Dwi'n credu bod pobl yn deall pa mor bwysig yw hi i drosglwyo iaith a diwylliant i'n plant.

Dyw'r ysgol ddim yn un sy'n gwneud elw ac mae'n cael cefnogaeth Adran Addysg a Diwylliant Y Ffindir.

Caiff ei gynnal yng Nghapel Unedig Bethel, Ffordd Llangranog yn Llanisien ar ddydd Sadyrnau.

Mae plant yn Y Ffindir yn cychwyn eu haddysg yn saith oed.

Y syniad yw eu bod cyn hynny yn dysgu drwy chwarae a'u bod yn barod i ddysgu erbyn cyrraedd yr ysgol.

Mae'r system yn cael ei hystyried fel un o'r gorau yn y byd.

Mae'r Ffindir yn y tri ucha o ran Saesneg, mathemateg a gwyddoniaeth o ran canlyniadau Sefydliad Pisa.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol