Nyrs: Gohirio gwrandawiad disgyblu

  • Cyhoeddwyd
Victoria HorsleyFfynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
Disgrifiad o’r llun,
Bu Mrs Horsley yn gweithio i Ymddiriedolaeth GIG Gogledd Orllewin Cymru er 2003

Mae gwrandawiad disgyblu nyrs sydd wedi ei chyhuddo o gael rhyw â bachgen 15 oed wedi'i ohirio tan ddiwedd y mis.

Mae Victoria Horsley, 36 oed, o Fenllech, Ynys Môn yn gwadu cael rhyw gyda'r bachgen ac yfed alcohol yn ei gwmni.

Mae hi'n ymddangos gerbron Pwyllgor Ymddygiad a Chymhwysedd y Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth (CNB) ynglŷn â'r berthynas honedig.

Dywedodd y pwyllgor fod angen mwy o amser arnynt i ystyried y dystiolaeth.

Cafodd y gwrandawiad ei ohirio tan Hydref 24 mewn lleoliad sydd heb ei bennu eto.

Yn gynharach clywodd y gwrandawiad fod Mrs Horsley a'r bachgen wedi cael rhyw ar draeth ger ei chartref ac yn ei hystafell wely.

Bu Mrs Horsley yn gweithio i Ymddiriedolaeth GIG Gogledd Orllewin Cymru er 2003 ond cafod ei diswyddo yn dilyn ymchwiliad ynglŷn â'r honiadau rhywiol a honiadau bod bechgyn yn eu harddegau wedi cael caniatâd i yrru ei char gwaith.

Dywedodd Mrs Horsley wrth y gwrandawiad disgyblu yng Nghaerdydd fod honiadau'r bachgen yn ddi-sail.

Mae hi hefyd yn gwadu iddi adael y bachgen a bachgen arall yrru ei char gwaith rhwng 2005 a 2007.

Ond mae hi wedi cyfaddef iddi ganiatáu llanc arall yn ei arddegau i yrru'r car.

Dywedodd Mrs Horsley ei bod hi wedi cyfarfod â'r bachgen a'i frawd am y tro cyntaf pan roedden nhw'n honni eu bod yn cael eu cam-drin yn gorfforol a bod eu tad nhw'n eu "bwrw nhw yn aml".

Ond yna fe ddechreuodd y brodyr roi pwysau arni am eu bod nhw am iddi roi lifft iddynt yn ei char gwaith, meddai Mrs Horsley.

Ychwanegodd ei bod hi wedi bod yn gyfeillgar â rhieni'r bechgyn cyn i "bopeth chwerwi" ac i'r "teulu droi'n gas".

Clywodd y gwrandawiad fod y bachgen wedi ennill parch ei gyfoedion am eu bod nhw'n meddwl ei fod e wedi bod mewn perthynas â'r nyrs am dair blynedd.

Y disgwyl oedd i'r tri aelod o'r pwyllgor dyfarnu'r achos ddydd Gwener wedi i holl dystiolaeth yr achos orffen y diwrnod cynt.

Ond dywedodd cadeirydd y pwyllgor, Cheryl Beach: "Rydyn ni wedi clywed tystiolaeth gan naw tyst a derbyn tystiolaeth ysgrifenedig gan dri thyst yr wythnos hon.

"Mae'r honiadau hyn yn rhai difrifol felly mae'n bwysig inni roi ystyriaeth briodol iddynt.

"Mae rhaid inni ystyried llawer o dystiolaeth ac nid ydym am wneud penderfyniad ar frys."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol