Undeb yn poeni am gau pwerdy

  • Cyhoeddwyd
Pwerdy'r Barri - llun gan Michael ParryFfynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Dywed sywddogion undeb Prospect na ellir colli'r swyddi da yn y Barri

Mae gorsaf bŵer y Barri ar fin cau gyda 60 o swyddi'n cael eu colli, medd undeb Prospect.

Mae cwmni ynni Centrica wedi dweud wrth eu staff am gynlluniau i gael gwared â hyd at 100 o'u 285 o swyddi mewn pwerdai drwy gau safleoedd yn y Barri a King's Lynn, Norfolk, erbyn Mehefin 2012.

Rhybuddiodd Mike McDonald o undeb Prospect y gallai hyn arwain at brisiau uwch i gwsmeriaid.

Dywedodd y cwmni y byddai'r dechrau ymgynghori ym mis Tachwedd cyn gwneud penderfyniad terfynol yn gynnar y flwyddyn nesaf.

Cafodd gorsaf bŵer y Barri ei agor gan gwmni AES ym mis Medi 1998 cyn cael ei brynu gan Centrica yng Ngorffennaf 2003 am £39.7 miliwn.

'Penderfyniad anodd'

Dywedodd Sarwjit Sambhi, cyfarwyddwr cynhyrchu ynni Centrica, fod prisiau cynyddol nwy a llai o alw am y cynnyrch wedi gadael y cwmni gyda gormod o allu cynhyrchu.

"Mae ein gorsafoedd pŵer hŷn a llai effeithlon yn wynebu amgylchiadau economaidd heriol dros ben o ganlyniad i brisiau nwy uchel," meddai.

"Gan nad ydym yn rhagweld y bydd y sefyllfa'n gwella yn y dyfodol agos, rydym yn edrych ar opsiynau i'n gweithfeydd cynhyrchu gan gynnwys y Barri.

"Bydd y Barri'n dal i gynhyrchu i mewn i'r flwyddyn nesaf ac fe fydd yn gwneud cais am gytundeb i ddarparu ynni brig - fe fyddai llwyddo i gael y cytundeb yn achub y safle.

"Ond os na fydd yn llwyddo mae'n bosib y bydd rhaid gwneud y penderfyniad anodd i gau'r pwerdy'r flwyddyn nesaf.

"Rydym yn ymwybodol fod hwn yn amser ansicr i staff ac rydym yn sicrhau eu bod yn cael y gefnogaeth y maent ei angen nawr ac yn y dyfodol."

Sgiliau gwerthfawr

Dywedodd Mike McDonald o undeb Prospect y byddai cau pwerdai yn newyddion drwg i gwsmeriaid ac i'r gweithwyr fydd yn colli eu gwaith.

Dywedodd: "Mae strwythur y marchnadoedd ynni ar hyn o bryd yn golygu nad oes unrhyw gymhelliad economaidd i Centrica gadw gorsafoedd pŵer nwy ar agor.

"Ond gyda nifer o orsafoedd glo yn cau rhwng nawr a diwedd 2015, mae siawns go dda y bydd llawer mwy o alw am y cynnyrch, gan adael Prydain yn wynebu prisiau llawer uwch mewn cyfnod lle mae prisiau trydan eisoes yn uchel ofnadwy."

Galwodd Mr McDonald ar Adran Ynni a Newid Hinsawdd (DECC) y llywodraeth yn San Steffan i ymyrryd ac atal colli'r swyddi yma.

"Oherwydd strwythur aneffeithiol y farchnad, bydd ein haelodau yn colli eu gwaith, bydd y wlad yn colli sgiliau technegol gwerthfawr, ac o 2015 fe fydd prisiau ynni yn codi i lefelau uwch nag erioed.

"Rydym yn gobeithio y bydd DECC a Centrica yn ystyried dewisiadau eraill fydd yn cadw'r sgiliau ac arbenigedd technegol mewn lleoedd sy'n diodde' oherwydd crebachu economaidd."