Dialysis: Triniaeth newydd

  • Cyhoeddwyd
Peiriant dialysisFfynhonnell y llun, bbc
Disgrifiad o’r llun,
Mae llai nag ugain o gleifion ym Mhrydain yn cael cynnig y driniaeth

I'r 1,500 yng Nghymru sy'n defnyddio peiriant dialysis, mae'r broses yn un hir sy'n gallu bod yn ddiflas.

Mae'n golygu eistedd wrth y peiriant am sawl awr, sawl gwaith yr wythnos er mwyn glanhau a phuro'r gwaed, gan nad ydy eu harennau yn gallu gwneud y gwaith.

Ond mae'n golygu nad oes fawr o amser i wneud dim arall.

Puro a glanhau gwaed ydy swydd y peiriant dialysis yng nghornel ystafell wely David Fellows o Felindre.

Am bum mlynedd mi fu'n rhaid iddo fynd i'r ysbyty bob yn ail ddiwrnod am bum awr.

Tan yn ddiweddar bu'n defnyddio peiriant yn ei gartref, oedd yn well.

Ond rŵan, mae'n trio rhywbeth syml, ond hollol newydd.

Llai o gyfyngiadau

David ydy'r cyntaf yng Nghymru i dderbyn dialysis dros nos, ac yn un o lai nag ugain ym Mhrydain sy'n gwneud hynny.

Yn ysbyty Treforys ger Abertawe mae o'n derbyn y driniaeth.

Yn ôl Gail Williams, y prif nyrs ar yr uned arennau, mae cael cymaint o waed pur, glan yn ei gorff hefyd yn golygu bod llai o gyfyngiadau ar yr hyn gall David ei fwyta.

Un o'r criw sy'n derbyn hyfforddiant ydy Wayne Newton.

Ar hyn o bryd mae'n rhaid iddo fynd i'r ysbyty bob yn ail ddiwrnod hefyd.

Ac mae o'n gweld cymaint gwell ydy bywydau'r rhai sy'n puro'u gwaed dros nos.

Ond mae yn codi un cwestiwn amlwg, gyda holl sŵn y peiriant dialysis, sut mae rhywun yn cysgu?

Wel yn ôl y sôn, mater bach o arfer ydy hynny, ac un sy'n talu ar ei ganfed.