Glanhau chwarel sydd wedi ei llygru

Dŵr brwnt yn chwarel Brofiscin yn 2007 Image copyright (C) British Broadcasting Corporation
Image caption Mae disgwyl i'r gwaith gymryd tua 14 wythnos i'w gwblhau

Mae cynllun gwerth £1.1m i lanhau chwarel sydd wedi ei llygru newydd ddechrau yn Rhondda Cynon Taf.

Yn y 1960au a'r 1970au cafodd cemegau gwenwynig, gan gynnwys PCBau a deuocsidau sy'n cael eu cysylltu â chanser, eu rhyddhau yn chwarel Brofiscin ger y Groes-faen ryw wyth milltir o Gaerdydd.

Dywedodd Asiantaeth yr Amgylchedd y byddai'r gwaith yn lleihau llygredd dŵr ac yn sicrhau na fydd anifeiliaid na'r cyhoedd yn dod i gysylltiad â'r gwastraff.

Mae disgwyl i'r gwaith gymryd tua 14 wythnos i'w gwblhau.

Gollwng

Wedi tirfesuriad yn 2007 dywedodd adroddiad fod y cemegau gwenwynig yn gollwng i'r dŵr dan y chwarel ac yn llifo i'r wyneb oherwydd glaw trwm.

Cynlluniwyd y prosiect gan Gyngor Rhondda Cynon Taf ac Asiantaeth yr Amgylchedd.

Dywedodd y cyngor nad oedd perygl uniongyrchol i iechyd pobl.

Er hynny, yn ôl y cyngor, roedd cysylltiadau dichonadwy rhwng anwedd o'r chwarel a chartrefi pobl ac fe fyddai'r broblem hon yn cael ei datrys fel rhan o'r cynllun.

Dywedodd Gareth O'Shea o'r asiantaeth: "Mae safleoedd fel hyn yn ein hatgoffa o arferion na chafodd eu rheoleiddio yn y gorffennol.

"Bydd y cynllun yn cadw dŵr glaw oddi wrth y gwastraff fel nad yw'r dŵr yn cael ei wenwyno a bydd yn lleihau'r peryg o lygredd.

"Bydd hefyd yn sicrhau na fydd pobl nac anifeiliaid yn dod i gysylltiad â'r gwastraff os ydyn nhw'n mynd i mewn i'r chwarel."

Straeon perthnasol

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.