Mam Rebecca yn mynd i lys

  • Cyhoeddwyd
Rebecca AylwardFfynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd ei llofruddio gan ei chyn gariad

Mam mam i ferch ysgol, a gafodd ei llofruddio gan ei chyn gariad, yn dweud bod ganddi dystiolaeth newydd yn dangos y gallai'r llofruddiaeth fod wedi'i hatal.

Mae Sonia Oatley yn bwriadu dwyn achos sifil yn erbyn rhai mae hi'n honni oedd yn gwybod am y bygythiad i'w merch, Rebecca Aylward.

Er iddo wadu'r cyhuddiadau'n ei erbyn, cafodd Joshua Davies, 16 oed, ei ddedfrydu i isafswm o 14 mlynedd o garchar ym mis Medi ar ôl i lys ei ganfod yn euog o ladd Ms Aylward.

Roedd Davies wedi denu ei gyn gariad i goedwig yn Abercynffig, ger Pen-y-bont ar Ogwr, cyn ymosod arni gyda charreg.

Yn ystod yr achos clywodd y rheithgor fod Davies wedi cellwair wrth ffrindiau y byddai'n lladd y ferch 15 oed er mwyn cael brecwast am ddim fel rhan o fet.

Achos sifil

Roedd perthynas y ddau wedi dod i ben tua blwyddyn cyn y llofruddiaeth.

Nawr mae Mrs Oatley yn honni bod ei chyfreithiwr wedi gweld cyfres o negeseuon na chafodd eu cyflwyno yn ystod yr achos yn erbyn Davies.

Dywedodd hi wrth gynhadledd i'r wasg ym Mhen-y-bont mai Heddlu De Cymru oedd wedi dangos y negeseuon i'r cyfreithiwr.

Ffynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd Joshua Davies ei garcharu am oes

Dywedodd Mrs Oatley: "Rwyf wedi siarad â'r heddlu - ond does ganddynt ddim bwriad i gymryd unrhyw gamau. Ond alla i ddim gadael i'r peth fynd fel yna felly bydda' i'n dwyn achos sifil fy hun.

"Mae 'na lawer o negeseuon eraill na ddaeth i'r amlwg. Maen nhw'n dangos fod 'na bobl yn gwybod beth oedd yn digwydd ond wedi methu ag atal llofruddiaeth."

Ychwanegodd ei bod yn bwriadu dwyn achos sifil yn erbyn mwy nag un unigolyn.

Mae Heddlu De Cymru wedi cael cais i ymateb.