Pryder cyngor am arian ysgol gynradd

  • Cyhoeddwyd
Cynllun newydd yr Ysgol yn Ffwrnais ger LlanelliFfynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Darlun artist ar gyfer cynllun newydd yr ysgol yn Ffwrnais ger Llanelli

Mae prif weithredwr cyngor sir yn poeni y gallai arian ar gyfer codi ysgol Gymraeg newydd gael ei golli oherwydd gwrthwynebiad gan gynghorydd.

Mae'r Cynghorydd Sian Caiach yn dweud fod yr ysgol newydd yn Ffwrnais, ger Llanelli, yn rhy fawr ac yn y lle anghywir.

Pryder Mark James, Prif Weithredwr Cyngor Sir Gaerfyrddin, yw y bydd oedi yn golygu colli cynnig 0 £10 miliwn gan Lywodraeth y Cynulliad.

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru na allen nhw drafod unrhyw oblygiadau ariannol.

Yn ogystal â Ms Caiach, mae un o lywodraethwyr yr ysgol wedi mynegi gwrthwynebiad i'r cynlluniau.

Oedi

Yn ôl y rheolau, pe bai yna unrhyw wrthwynebiadau ffurfiol i benderfyniad y cyngor, mae'n rhaid i'r mater gael ei benderfynu gan y Gweinidog Addysg.

"Byddai hynny'n gallu golygu oedi o leiaf blwyddyn," meddai Mr James.

"Fe fyddwn i'n disgwyl i Lywodraeth Cymru dynnu'r cynnig yn ei ôl.

"Maen nhw'n brin o arian cyfalaf ac o bosib yn rhoi'r arian i awdurdod arall sy'n gallu bwrw ymlaen gyda'u cynlluniau.

"Does yna ddim sicrwydd y byddwn yn cael yr arian yn ôl am sawl blwyddyn."

Dywedodd y Cynghorydd Gwynne Wooldridge, aelod o'r Bwrdd Gweithredol sydd â chyfrifoldeb am addysg: "Mae 99.99% o'r bobl rwy'n siarad â nhw yn croesawu'r prosiect.

"Rwy'n methu deall hyn o gwbl."

Dosbarthiadau symudol

Mae o am ysgrifennu at Ms Caiach, sy'n cynrychioli Pobl Yn Gyntaf, yn gofyn iddi dynnu ei gwrthwynebiad yn ôl.

Bydd cais tebyg yn cael ei wneud i'r llywodraethwr.

Y bwriad yw y byddai'r ysgol newydd yn cael ei chodi ar safle'r ysgol bresennol.

Yn ôl y cyngor, mae'r ysgol bresennol yn rhy fach ac yn or-ddibynnol ar ddosbarthiadau symudol.

Dywedodd Ms Caiach ei bod hi o'r farn nad oedd y cyngor wedi ymgynghori'n ddigonol am y prosiect.

Roedd hi o'r farn y byddai yna broblemau traffig.

"Mae yna wrthwynebiad hefyd i faint yr ysgol - mae yna lai na 200 o ddisgyblion yna ond mae yna fwriad i greu ysgol ar gyfer 450," meddai.

Mae Ms Caiach o'r farn y dylid codi nifer o ysgolion llai yn yr ardal i ateb y galw am addysg Gymraeg.

Gwrthwynebiad

Ychwanegodd ei bod hi'n amheus o honiad Mr James y byddai arian Llywodraeth Cymru yn cael ei golli.

Dywedoddd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru bod cyllid wedi ei gymeradwyo mewn egwyddor ym mis Gorffennaf 2010.

Ychwanegodd y byddai'n rhaid i weinidogion drafod unrhyw gais petai gwrthwynebiadau i ehangu'r ysgol.

"Ar sail y posibilrwydd y gallai gweinidogion Cymru fod yn trafod y cynlluniau, fyddai hi ddim yn addas gwneud sylw pellach," meddai'r llefarydd.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol