Cynlluniau i gyflwyno rheolau ar gyfer tyllu croen

Cyhoeddwyd

Bydd Llywodraeth Cymru'n cyhoeddi cynnig i atal plant rhag tyllu eu croen heb ganiatâd eu rheini.

Mae'r llywodraeth yn dweud y bydd yn ymgynghori ynglŷn â'r posibilrwydd o gyflwyno isafswm oedran cyfreithiol ar gyfer tyllu croen, gan gynnwys clustiau.

Daw hyn yn sgil pryder gweinidogion fod pobl ifanc yn cael problemau fel heintiau oherwydd y tyllau.

Mae disgwyl i'r Gweinidog Iechyd Lesley Griffiths wneud datganiad i Aelodau Cynulliad yn siambr y Senedd ddydd Mawrth.

Does dim isafswm oedran yng Nghymru, Lloegr na Gogledd Iwerddon ar hyn o bryd.

Yn Yr Alban mae plant o dan 16 oed angen caniatâd eu rhieni cyn cael tyllu eu croen.

Bydd yr ymgynghoriad yn gofyn a oes angen cyfyngiadau newydd ac, os felly, sut y dylid eu cyflwyno.

Cymhlethdodau

Wrth amlinellu rhaglen ddeddfwriaethol y weinyddiaeth Lafur dros yr haf, dywedodd Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones, fod tyllu croen wedi dod yn arfer mwy poblogaidd.

ffynhonnell y llun, bbc
disgrifiad o’r llunDoes dim isafswm oedran o ran tyllu croen yng Nghymru ar hyn o bryd

Ym mis Gorffennaf dywedodd fod dros chwarter y bobl sy'n cael tyllau yn cael cymhlethdodau.

Ym mis Chwefror 2009 cafodd deiseb ei chyflwyno i'r Cynulliad yn galw am gyfyngiad oedran ar gyfer tyllu croen.

Russell Downe ddechreuodd y ddeiseb, tad i ddau o blant a chynghorydd tref yn Llanilltud Fawr, Bro Morgannwg.

Dywedodd ei fod yn credu bod angen rheolau ar gyfer tyllu croen plant, nid dim ond clustiau a thrwynau, pan oedd ei ferch Jessica eisiau twll yn ei thafod pan yn 13 oed.

"Dywedais wrthi y bydden ni'n trafod y peth eto pan oedd hi'n 16 oed," meddai.

"Nid fy mod i yn erbyn tyllu croen," ychwanegodd. "Rwy'n credu y dylai gael ei reoli fel nad yw mor syml i bobl ifanc fynd i mewn a chael eu tyllu."

Mae gan gwmni Blue Banana 15 o sefydliadau yn y DU sy'n cynnig tyllu croen, gan gynnwys siopau yng Nghaerdydd, Abertawe a Chasnewydd.

'Ddim yn gwrando'

Yn ôl rheolwr gyfarwyddwr y cwmni, Jon Taylor, maen nhw eisoes yn gofyn am ganiatâd rhieni cyn tyllu croen unrhyw un sydd dan 16 oed, a byddai'n croesawu cyflwyno isafswm oedran.

"Rydym wedi cyflwyno, cystal ag y gallwn ni, ein canllawiau ein hunain i ddiogelu ein cwsmeriaid," meddai.

"Dyw pobl ifanc iawn ddim yn tueddu i wrando ar y cyngor maen nhw'n ei gael, neu ddim yn canolbwyntio, ac felly'n mynd i chwarae hefo'r tyllau ac o'r herwydd yn cael heintiau neu gymhlethdodau.

"Bydden ni wrth ein boddau petai nhw'n cyflwyno cyfraith fel 'na ac yn ei gorfodi."

Cafodd y Cynulliad y grym i ddeddfu yn y maes yn dilyn refferendwm ar bwerau deddfu ym mis Mawrth.

Yn 2004 dywedodd Adran Iechyd San Steffan nad oedd ganddynt gynlluniau i gyflwyno cyfreithiau ar dyllu croen plant ac y gallai cyflwyno isafswm oedran arwain at blant yn ceisio rhoi tyllau yn eu croen eu hunain mewn ffyrdd anniogel, fyddai ddim yn cydymffurfio â safonau glendid.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol