Damwain rhwng car a lori

  • Cyhoeddwyd

Cafodd y gwasanaethau brys eu galw i ddamwain ar ffordd ddeuol yr A467 ger Rhisga fore Mawrth.

Daeth galwad tua 11.50am yn dweud bod car wedi taro yn erbyn lori ar y ffordd rhwng Tŷ-du a chylchfan archfarchnad Morrison's.

Bu'n rhaid torri dau o bobl yn rhydd o'u cerbydau ac maen nhw wedi cael eu cludo i'r ysbyty.

Roedd criwiau o Ddyffryn, Malpas a Rhisga yn delio â'r digwyddiad a chafodd rhan o'r lôn tuag at y gogledd ei chau.