Taclo sbwriel ar strydoedd Cymru

Cyhoeddwyd

Mae holl gynghorau Cymru yn gwario £100 miliwn y flwyddyn ar glirio sbwriel, sydd ar 98% o'r strydoedd, yn ôl adroddiad gan Cadwch Gymru'n Daclus.

Bydd y 22 awdurdod lleol yn dod at ei gilydd i gynnal 'diwrnod gweithredu' ledled Cymru ddydd Mercher.

Yn y digwyddiad cyntaf o'i fath, bydd holl swyddogion gorfodi'r wlad yn targedu'r rhai sy'n taflu sbwriel ac yn rhoi dirwy yn y fan a'r lle.

Bydd yr heddlu, y gwasanaeth tân ac achub a'r cymdeithasau tai yn uno â nhw yn ystod y dydd.

Cafodd y diwrnod ei drefnu gan yr ymgyrchwyr dros yr amgylchedd, Cadwch Gymru'n Daclus.

Beth yw sbwriel?

Mae ymchwil a gynhaliwyd ar eu rhan wedi dangos nad yw pobl bob amser yn gwybod beth sydd yn sbwriel ac eraill yn meddwl na fydden nhw'n cael dirwy am ei ollwng.

Roedd hanner y rhai a holwyd yn ystyried gollwng sbwriel fel ymddygiad y gellir ei esgusodi os ydych ar frys.

Roedd cyfran debyg yn meddwl nad oes unrhyw ddewis ond diffodd sigarét drwy ei gollwng ar lawr a rhoi troed arni.

Dywedodd rhai (rhwng 19% a 25%) hefyd y bydden nhw'n taflu sbwriel ar y llawr pe bai eraill o'u cwmpas yn gwneud hynny.

Yn ogystal â chyflwyno hysbysiad cosb benodedig bydd y swyddogion yn siarad â phobl a fydd yn pasio am eu polisïau yn ystod y dydd ac yn cyflwyno blychau llwch poced a bagiau baw ci i'w gwneud yn haws i bobl gael gwared â'u sbwriel mewn modd cyfrifol.

"Mae Cadwch Gymru'n Daclus yn falch iawn o ymateb yr awdurdodau lleol i gyd i'n cais i wneud rhywbeth i godi proffil y dirwyon y gellir eu rhoi am ollwng sbwriel a gadael baw ci ar y llawr," meddai Lesley Jones, Prif Weithredwr Cadwch Gymru'n Daclus.

"Mae llawer o bobl yn dal heb fod yn ymwybodol o effeithiau niweidiol sbwriel ac rwy'n gobeithio y bydd ein diwrnod gweithredu'n newid yr agweddau hyn at sbwriel ac yn annog pobl i dderbyn cyfrifoldeb am eu gweithredoedd."

Bydd y gweithgareddau hefyd yn cynnwys arolygon sbwriel, cystadlaethau llunio poster i blant ysgol a chyngor i fusnesau lleol.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol