Help i’r henoed i fyw’n annibynnol

  • Cyhoeddwyd
Mr KingFfynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd Mr King gymorth ariannol i gael cadair i'w gynorthwyo fynd i fyny'r grisiau

Gydag ychydig o addasiadau i'w tai, gall pobl hŷn fwynhau bywyd annibynnol, yn ôl un elusen cymorth i'r henoed.

Mae Care & Repair Cymru, a sawl sefydliad arall tebyg wedi dod at ei gilydd i lansio ymgyrch i ledaenu gwybodaeth ynglŷn ag addasu tai'r henoed, a sut i dalu amdano.

Mae cynrychiolwyr o Age Cymru, Y Comisiynydd ar gyfer Pobl Hŷn a'r Coleg Therapyddion Galwedigaethol wedi ymuno i greu llyfryn gwybodaeth a fydd yn cael ei ddosbarthu i 40,000 o lyfrgelloedd, meddygfeydd ac asiantaethau eraill i'r henoed ledled Cymru.

Ceir ynddo wybodaeth ar ba cymorth sydd ar gael i wneud newidiadau angenrheidiol i'r cartref, gan gynnwys grantiau all dalu am y gwelliannau.

Un sy'n gweld yr angen am ragor o wybodaeth yw Mr King o Gaerdydd, a fydd yn helpu lansio'r llyfryn yn Y Senedd ddydd Mercher.

Addasiadau costus

"Roeddwn wedi bod yn cysgu i lawr grisiau ac yn 'molchi yn y gegin, gan nad oeddwn yn gallu dringo'r grisiau," eglurodd.

Roedd Mr King wedi syrthio yn yr ystafell ymolchi wrth geisio defnyddio'r bath.

"Es i at y cyngor, ond roedden nhw eisiau £7,000 i roi ystafell 'molchi newydd i ni, ond nid oedd gen i a fy ngwraig yr arian.

"Ond gofynnodd y dyn i mi a oeddwn i'n gwybod am Care & Repair Cymru, ac maen nhw wir wedi bod yn wych."

Ar ôl i deulu Mr King dalu am gawod newydd, talodd yr elusen am yr addasiadau, a llwyddodd wedyn i gael arian o'r cyngor am gadair godi.

Ffynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Mae Mr a Mrs King wedi cael cymorth i addasu eu cartref

"Mae o wir wedi newid fy mywyd," ychwanegodd Mr King.

"Ond nid oeddwn erioed wedi clywed am y grantiau yma cyn hyn."

Yn ôl Care & Repair Cymru, am bob £1 caiff ei wario ar addasiadau yn y cartref, gall arbed £7.50 i gyllideb y gwasanaeth iechyd a chymdeithasol.

Mae gwella'r cyfleusterau adref yn gallu lleihau costau cymorth yn y cartref, gan safio rhwng £1,200 a £29,000 y flwyddyn i gartrefi sy'n cynnwys rhywun hŷn.

Dywedodd Chris Jones, rheolwr Care & Repair Cymru: "Yn yr oes dechnolegol yma, roeddem wedi synnu ar ba mor anodd oedd o i ddod o hyd i wybodaeth sylfaenol ar addasiadau tŷ, a sut i dalu am danyn nhw.

"Nod yr ymgyrch yw llenwi'r diffyg gwybodaeth yma i bobl hŷn a gwneud yn glir pa gymorth sydd ar gael, a sut a ble i'w gael o.

"Gwneud newidiadau i'w cartrefi, yn hytrach na symud i gartref hen bobl, yw beth mae pobl hŷn eisiau, a dyma gam pwysig tuag at gynnig hynny."

Ychwanegodd Ruth Marks, Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru, bod addasiadau yn gallu gwneud gwahaniaeth enfawr, ac yn helpu pobl hŷn i fyw yn annibynnol yn eu cartrefi wrth leihau'r perygl o syrthio ac anafiadau, y gall cael effaith hirdymor ar eu hiechyd a lles."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol