Gwrthod cais i agor pwll glo

  • Cyhoeddwyd

Mae cynghorwyr sir wedi penderfynu yn unfrydol beidio â rhoi caniatâd i ddatblygu pwll glo yng Nghwm Tawe.

Roedd cwmni Western Carbons o Rydaman am agor pwll ar safle pum erw ar Fynydd Allt-y-grug ger Godre'r Graig yn sir Castell-nedd Port Talbot.

Mae'r safle tua milltir o Bwll y Gleision lle bu farw pedwar o lowyr wedi damwain ym mis Medi.

Tra bod swyddogion cynllunio wedi argymell rhoi caniatâd roedd swyddogion y priffyrdd yn erbyn y cynllun.

Roedd Rheolwr Gyfarwyddwr Western Carbons, Jeff McAvoy, wedi honni y byddai'r safle wedi cyflogi tuag wyth o ddynion wrth gynhyrchu glo ar gyfer y diwydiant ffiltro dŵr.

Blaenoriaeth

Yn ôl y cais cynllunio, byddai'r lofa yn cynhyrchu 150 tunnell o lo bob wythnos dros gyfnod o 10 mlynedd.

Byddai tair lori 10 tunnell yn cludo o'r safle bob diwrnod.

Roedd y cwmni wedi honni bod diogelwch yn flaenoriaeth ac wedi honni y byddai'r lofa yn diogelu 23 o swyddi gwaith puro dŵr yn Rhydaman.

Mae'r sir wedi derbyn 27 o lythyrau yn gwrthwynebu'r datblygiad.

Roedd rhai'n poeni am effaith y datblygiad ar drafnidiaeth ac effaith bosib ar gyflenwadau dŵr.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol