Taro plant: 'Angen eglurhad'

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, bbc
Disgrifiad o’r llun,
Fe fydd pleidlais rydd ddydd Mercher

Mae Aelod Seneddol blaenllaw wedi galw am eglurder ynghylch gallu'r Cynulliad i rwystro rhieni rhag taro eu plant.

Dywedodd Cadeirydd y Pwyllgor Materion Cymreig, David Davies, y dylid cyfeirio'r mater at y Goruchaf Lys os yw Aelodau Cynulliad yn pleidleisio o blaid gwaharddiad.

Eisoes mae grŵp amlbleidiol o bedwar Aelod Cynulliad wedi cyflwyno cynnig yn galw am ddeddfwriaeth fyddai'n newid y gyfraith.

Y pedwar yw Christine Chapman a Julie Morgan o'r Blaid Lafur; Arweinydd y Democratiaid Rhyddfrydol, Kirsty Williams a Lindsay Whittle o Blaid Cymru.

Fe fydd pleidlais rydd yn y Cynulliad ddydd Mercher ar y pwnc.

'Annerbyniol'

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru: "Mae'r llywodraeth wedi ymrwymo i sicrhau bod cosbi plant a phobl ifanc yn gorfforol yn annerbyniol.

"Yr ateb yw annog dewisiadau eraill positif ..."

Mae Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones, wedi dweud bod gweinidogion o'r farn fod modd diwygio'r gyfraith droseddol.

Ond mewn llythyr at Ysgrifennydd Cymru, Cheryl Gillan, mae Mr Davies wedi dweud: "Er y gall newid y sefyllfa ym maes lles plant, y ddealltwriaeth yw na all y Cynulliad lunio deddfau troseddol."

'Ddim yn effeithiol'

Ychwanegodd: "Dwi'n rhiant ac yn credu bod angen taro os yw pob dull arall o reoli ymddygiad wedi methu - neu os yw'r plentyn yn peryglu ei hun."

Mae mudiad yr NSPCC yn cefnogi'r cynnig.

Dywedodd Des Mannion, pennaeth gwasanaethau'r elusen yng Nghymru: "Rydyn ni o'r farn nad yw taro'n ffordd effeithiol nac adeiladol o ddelio ag ymddygiad gwael."

Dywedodd un o'r pedwar AC sydd wedi cyflwyno'r cynnig, bod y sail yn un syml.

"Mae'r gyfraith yn rhwystro oedolyn rhag cael ei daro gan berson arall," meddai Kirsty Williams.

"Rydym yn galw am yr un peth ar gyfer plant."

Mae llefarydd ar ran Swyddfa Cymru wedi dweud: "Fe fyddwn yn aros am ganlyniad y bleidlais ddydd Mercher ac unrhyw gynigion sy'n dilyn."

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol