Cau gorsaf: 'Angen ailfeddwl'

  • Cyhoeddwyd
Gwylwyr y GlannauFfynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
Disgrifiad o’r llun,
Gorsaf Abertawe: Yr un fwya prysur yng Nghymru

Mae Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones, wedi galw ar Lywodraeth y DU i ailfeddwl eu cynlluniau i gau gorsaf Gwylwyr y Glannau yn Abertawe.

Bwriad y llywodraeth yw cau'r orsaf erbyn 2015 fel rhan o gynllun ad-drefnu.

Ond wrth ymateb i ymgynghoriad yr Adran Drafnidiaeth, mae Llywodraeth Cymru wedi galw am gadw'r ganolfan yn Abertawe ar agor ddydd a nos ynghyd â'r ddwy orsaf yn Aberdaugleddau a Chaergybi - a'u huwchraddio er mwyn gwneud y defnydd gorau o'r dechnoleg ddiweddaraf.

Dywedodd llefarydd ar ran yr Adran Drafnidiaeth fod cyfnod o ymgynghori newydd ddod i ben ac y byddan nhw'n gwneud cyhoeddiad cyn diwedd y flwyddyn.

Mae Abertawe, sy'n cyflogi 28 o bobl, yn un o wyth o orsafoedd sydd i fod i gau rhwng 2012 a 2015.

Dywedodd ymgyrchwyr y byddai cau'r orsaf yn peryglu bywydau. Abertawe yw gorsaf brysuraf Cymru a'r drydedd brysuraf yn y DU.

Yn yr ymgynghoriad gwreiddiol cynigiwyd cadw un is-ganolfan ddydd yn Abertawe ond mae'r ail ymgynghoriad yn cynnig cadw dwy ganolfan ar agor ddydd a nos yn Aberdaugleddau a Chaergybi a chau gorsaf Abertawe'n llwyr.

'Afresymol'

Dywedodd Mr Jones: "Ers misoedd rwy wedi bod yn trafod y cynigion hyn gyda phobl ym mhob rhan o Ogledd, De a Gorllewin Cymru.

"Roedd pawb yn ddiwahân yn dweud yr un peth - mae'r cynigion hyn yn gwbl afresymol.

"Mae mwy a mwy o longau masnachol a chychod pleser ar hyd ein glannau a bydd y cynnydd hwn mewn prysurdeb yn parhau i roi pwysau ar wasanaethau argyfwng ein harfordir."

Mae Llywodraeth Cymru wedi honni nad yw Llywodraeth y DU wedi darparu tystiolaeth ddigon cadarn ynghylch y modd y bydd y canolfannau eraill yn ymdopi â'r galw os bydd y cynigion i gau canolfannau yn cael eu gwireddu.

Ond mae Llywodraeth Cymru wedi cydnabod bod cadw'r canolfannau ar agor yn Aberdaugleddau a Chaergybi yn ateb rhai o'r pryderon ynghylch yr angen i ddarparu gwasanaethau drwy gyfrwng y Gymraeg.

Ychwanegodd llefarydd yr Adran Drafnidiaeth: "Rydym yn glir bod angen moderneiddio er mwyn sicrhau gwasanaeth gwylwyr y glannau sy'n addas ar gyfer yr unfed ganrif ar hugain.

"Mae cyfnod o ymgynghori newydd ddod i ben ac fe fyddwn ni'n gwneud cyhoeddiad cyn diwedd y flwyddyn".