Cynllun i droi swyddfa'n fflatiau

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
Disgrifiad o’r llun,
Y bwriad yw creu 60 fflat a 12 lle parcio ar gyfer myfyrwyr.

Mae cynlluniau dadleuol i droi hen swyddfa basport yn Aberystwyth yn fflatiau myfyrwyr wedi cael eu cyhoeddi.

Nod Cymdeithas Tai Cantref yw trawsnewid yr adeilad pedwar llawr oedd hefyd yn swyddfa'r Adran Gwaith a Phensiynau.

Y bwriad yw tua 60 o fflatiau a 12 lle parcio ar gyfer myfyrwyr.

Ond mae rhai cynghorwyr tref a thrigolion Aberystwyth wedi honni nad oes digon o lefydd parcio yn y rhan hon o'r dref.

Glasfyfyrwyr

Maen nhw hefyd yn pryderu y bydd problemau sŵn oherwydd y myfyrwyr yn y fflatiau.

Eisoes mae BBC Cymru wedi gofyn i'r gymdeithas dai am sylwadau.

Mae prinder llety i fyfyrwyr yn y dre wedi bod yn broblem ers blynyddoedd ac weithiau mae myfyrwyr wedi gorfod aros mewn gwestai.

Bu rhaid i 600 o fyfyrwyr gysgu mewn gwelyau bync ym mis Medi am fod Prifysgol Aberystwyth wedi derbyn y nifer fwyaf o lasfyfyrwyr yn ei hanes.

Mae'r adeilad wedi bod yn wag ers i'r Swyddfa Basport gau ym mis Awst.

Anaddas

Dywedodd y cynghorydd tref, Mark Strong, fod yr adeilad yn anaddas ar gyfer llety myfyrwyr am ei fod yng nghanol tai teras.

"Dydw i ddim yn meddwl bod y safle yn Stryd y Dollborth yn berffaith," meddai

"Dydw i ddim yn meddwl bod y llefydd parcio sydd wedi'u clustnodi ar gyfer y fflatiau yn ddigonol.

"Mae'r stryd yn eithaf cul ac mae'r strydoedd cyfagos yn gul hefyd - byddai hyn yn arwain at fwy o sŵn."

Mae'r cynllun ar gyfer yr adeilad yn cynnwys 13 ystafell gyffredin yn ogystal â fflatiau unigol.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol