Stadiwm Liberty yn gwneud colledion

  • Cyhoeddwyd
Stadiwm LibertyFfynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Caiff y stadiwm ei rhedeg mewn partneriaeth rhwng Yr Elyrch, Y Gweilch a Chyngor Abertawe

Mae Stadiwm Liberty yn Abertawe yn parhau i wneud colledion.

Amcangyfrifir bod diffyg o dros hanner miliwn o bunnoedd.

Cafodd y ffigyrau drafft eu nodi mewn adroddiad gan Gyngor Sir a Dinas Abertawe oedd yn dangos colled amcanol o £118,000 ar gyfer 2010/11.

Mae'r stadiwm, sy'n gartref i dîm rygbi'r Gweilch a chlwb pêl-droed Abertawe, yn cael ei rhedeg gan Gwmni Rheoli Stadiwm Abertawe (SSMC).

Doedd SSMC, sy'n bartneriaeth rhwng Yr Elyrch, Y Gweilch a Chyngor Abertawe, ddim am wneud sylw.

Fe fydd y ffigyrau yn cael eu trafod gan y cyngor ddydd Iau yn ogystal â chyfleusterau eraill, fel y pwll nofio cenedlaethol ac Amgueddfa'r Glannau.

'Pryderon'

Mae adroddiad i gabinet y cyngor yn dweud bod colled amcanol o £118,000 yn golygu bod gan y stadiwm golled gynyddol o £533,000.

"O dan fenter gafodd ei harwyddo gan bawb, mae cyfrifoldeb am sicrhau colledion yn nwylo'r clybiau," meddai.

Mae'r adroddiad yn dweud bod 'na "bryderon" wedi bod am gynllun busnes SSMC.

"Tra bod y cynllun drafft presennol yn cynnwys targed o £60,000 o weddillion, mae 'na bryder am gostau ariannu heddlu ac ymateb i golledion sydd wedi ymgasglu," meddai.

"Mae'n rhaid i SSMC ddelio gyda hyn dros y flwyddyn nesaf."

Ond mae hefyd yn cydnabod bod y stadiwm wedi gwneud "cyfraniad arbennig" i lwyddiant y ddau dîm.

"Pan wnaeth Yr Elyrch symud i'r stadiwm, roedden nhw'n agos iawn at adael y gynghrair bêl-droed.

"Erbyn hyn maen nhw yn Yr Uwch Gynghrair.

Proffil y ddinas

"Ac ar yr un pryd, roedd rhanbarth newydd Castell-nedd Abertawe, Y Gweilch, yn wynebu trafferthion ariannol yn Sain Helen.

"Erbyn hyn maen nhw'n un o brif glybiau rygbi Ewrop ac mae 'na garfan o chwaraewyr rhyngwladol yno.

"Drwy ddatblygiad a llwyddiant y ddau glwb mae proffil Abertawe fel dinas wedi cynyddu."

Fe wnaeth Yr Elyrch a'r Gweilch symud i'r stadiwm £27 miliwn yn 2005 ar ôl i'r cyngor dalu am y rhan fwyaf o'r arian i'w hadeiladu.

Mae'r timau chwaraeon yn talu rhent rhad ac yn cyfrannu tuag at y gwaith o gynnal y stadiwm, ac mae unrhyw elw yn cael ei roi i'r timau a'r awdurdod lleol.

Ar ôl i Abertawe ennill dyrchafiad i'r Uwch Gynghrair, roedd cynghorwyr yr wrthblaid yn y ddinas yn galw ar y clwb i dalu mwy o rent.

Ond mae arweinydd y cyngor, Chris Holley, wedi dweud bod y stadiwm yn cynhyrchu cannoedd o swyddi ac mae cynllun busnes newydd yn cael ei baratoi.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol