Sefydlu ysgol gynradd Gymraeg yng Ngwersyllt

Parc Gwledig Dyfroedd Alun Image copyright (C) British Broadcasting Corporation
Image caption Fe fydd yr ysgol yn cael ei chodi ar dir gwyrdd Parc Gwledig Dyfroedd Alun

Mae Cyngor Wrecsam yn bwrw ymlaen gyda chynlluniau i agor ysgol gynradd Gymraeg yn y sir yn 2013.

Daw hyn ar ôl i ymgynghoriad ddod i'r casgliad bod y mwyafrif o blaid y datblygiad.

Fe fydd yr ysgol yn cael ei chodi ar dir ar Rhodfa Delamere yng Ngwersyllt, pentref ar gyrion gogleddol y dref.

Yn yr ysgol fe fydd 'na le ar gyfer 210 o ddisgyblion 3-11 oed.

Dywed y cyngor y bydd agor yr ysgol yn lleihau'r pwysau ar Ysgol Plas Coch.

Mae nifer y rhai sy'n mynd i'r ysgol honno wedi mwy na dyblu ac mae nifer helaeth o'r disgyblion yn cael gwersi mewn dosbarthiadau dros dro.

Pryderon

Roedd rhai o drigolion Gwersyllt wedi lleisio pryderon y byddai cynnydd sylweddol yn y traffic wrth agor yr ysgol newydd.

Roedd eraill wedi cwestiynu'r angen am ysgol newydd gan godi pryderon am yr effaith ar ysgolion Saesneg lleol.

Ond mae bwrdd gweithredol y cyngor wedi cytuno i'r rhybuddion statudol gael eu cyhoeddi ar ôl cael gwybod bod y sefyllfa yn Ysgol Plas Coch yn gwaethygu.

Clywodd y cynghorwyr hefyd bod rhieni plant o ardal Gwersyllt, Llai a Bradle sy'n mynd i Ysgol Plas Coch yn galw am ysgol yn fwy lleol iddyn nhw.

Bydd 'na le i 30 disgybl ym mhob blwyddyn a fydd, yn ôl swyddogion lleol, yn ateb y galw.

Straeon perthnasol

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.