Sefydlu ysgol gynradd Gymraeg yng Ngwersyllt

  • Cyhoeddwyd
Parc Gwledig Dyfroedd AlunFfynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
Disgrifiad o’r llun,
Fe fydd yr ysgol yn cael ei chodi ar dir gwyrdd Parc Gwledig Dyfroedd Alun

Mae Cyngor Wrecsam yn bwrw ymlaen gyda chynlluniau i agor ysgol gynradd Gymraeg yn y sir yn 2013.

Daw hyn ar ôl i ymgynghoriad ddod i'r casgliad bod y mwyafrif o blaid y datblygiad.

Fe fydd yr ysgol yn cael ei chodi ar dir ar Rhodfa Delamere yng Ngwersyllt, pentref ar gyrion gogleddol y dref.

Yn yr ysgol fe fydd 'na le ar gyfer 210 o ddisgyblion 3-11 oed.

Dywed y cyngor y bydd agor yr ysgol yn lleihau'r pwysau ar Ysgol Plas Coch.

Mae nifer y rhai sy'n mynd i'r ysgol honno wedi mwy na dyblu ac mae nifer helaeth o'r disgyblion yn cael gwersi mewn dosbarthiadau dros dro.

Pryderon

Roedd rhai o drigolion Gwersyllt wedi lleisio pryderon y byddai cynnydd sylweddol yn y traffic wrth agor yr ysgol newydd.

Roedd eraill wedi cwestiynu'r angen am ysgol newydd gan godi pryderon am yr effaith ar ysgolion Saesneg lleol.

Ond mae bwrdd gweithredol y cyngor wedi cytuno i'r rhybuddion statudol gael eu cyhoeddi ar ôl cael gwybod bod y sefyllfa yn Ysgol Plas Coch yn gwaethygu.

Clywodd y cynghorwyr hefyd bod rhieni plant o ardal Gwersyllt, Llai a Bradle sy'n mynd i Ysgol Plas Coch yn galw am ysgol yn fwy lleol iddyn nhw.

Bydd 'na le i 30 disgybl ym mhob blwyddyn a fydd, yn ôl swyddogion lleol, yn ateb y galw.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol