Ysgol Gyfun Gwynllyw yn agor adeilad newydd

  • Cyhoeddwyd
Ysgol Gyfun Gwynllyw, Pont-y-PŵlFfynhonnell y llun, Not Specified
Disgrifiad o’r llun,
Bydd yr ysgol yn darparu ar gyfer 1,100 o ddisbyglion

Bydd adeilad newydd sy'n rhan o Ysgol Gyfun Gwynllyw yn Nhorfaen yn agor yn swyddogol.

Cafodd £12.1 miliwn ei fuddsoddi i ddatblygu adnoddau'r ysgol ar gyrion Pont-y-pŵl.

Pan fydd y gwaith wedi ei gwblhau erbyn haf 2013 bydd yr ysgol yn gallu darparu ar gyfer 1,100 o ddisgyblion.

Mae plant o siroedd Torfaen, Casnewydd, Mynwy a Blaenau Gwent yn mynychu'r ysgol.

Daw £3 miliwn o'r arian ar gyfer y gwelliannau oddi wrth Lywodraeth Cymru.

Y Gweinidog Addysg Leighton Andrews fydd yn agor yr adeilad newydd yn swyddogol ddydd Gwener.

Erbyn diwedd y gwaith adnewyddu ac ehangu fe fydd gan yr ysgol ddau floc dysgu newydd.

Bydd yna waith adnewyddu hefyd yn cael ei wneud ar y prif adeilad.

Sawl sir

Mae'r cynllun yn darparu ar gyfer safle bysiau o fewn yr ysgol er mwyn hwyluso problemau traffig.

Dywedodd arweinydd cyngor Torfaen, Bob Wellington: "Mae Ysgol Gyfun Gwynllyw mewn sefyllfa unigryw yng Nghymru gan ei fod yn gwasanaethu cynifer o awdurdodau lleol.

"Mae partneriaeth lwyddiannus wedi gweld cydweithio rhwng y pedwar awdurdod gan chwarae rhan bwysig wrth ein cynorthwyo i wella'r safle a'r adnoddau ar gyfer disgyblion."

Dywedodd Gweinidog Addysg Cymru Leighton Andrews fod buddsoddiad y Llywodraeth yn tanlinellu eu hymrwymiad i ddarparu ysgolion sy'n addas ar gyfer dysgu yn yr 21ain Ganrif.

"Bydd yr adnoddau arbennig hyn yn creu argraff positif a pharhaol ar allu a chyrhaeddant disgyblion sy'n mynychu'r ysgol."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol