Llofruddiaeth: Mwy o amser i holi

  • Cyhoeddwyd
Cafodd yr heddlu eu galw ychydig wedi 10:45pmFfynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r heddlu'n dal i ymchwilio

Mae'r heddlu wedi cael mwy o amser i holi dau ddyn o'r Rhyl gafodd eu harestio ar amheuaeth o lofruddiaeth.

Bu farw dyn 38 oed o Hwngari ym mhentref Gallt Melyd ger Prestatyn, Sir Ddinbych, nos Fawrth.

Y dyn oedd Gabor Peter Sarkozi oedd yn byw yn Y Rhyl.

Yn Llys Ynadon Llandudno fe gafodd yr heddlu ganiatâd i holi'r ddau am 36 awr yn ychwanegol.

Yn y cyfamser, fe gafodd cwest i farwolaeth y dyn ei agor a'i ohirio.

Clywodd y cwest mai achos ei farwolaeth oedd taro yn ei ben a thorasgwrn niferus i'w wyneb.

Cafodd y cwest ei ohirio am gyfnod amhenodol.

Roedd Mr Sarkozi yn yrrwr tŷ bwyta Tsieineaidd ac yn cael ei adnabod yn lleol fel "Gabby".

Bu farw yn Ysbyty Glan Clwyd ym Modelwyddan wedi iddo gael anafiadau difrifol.

Teulu

Dywedodd Prif-Arolygydd Iestyn Davies o Heddlu'r Gogledd:

"Rydym yn credu fod dau ddyn wedi ymosod ar Mr Sarkozi ar Ffordd Talargoch.

"Ar hyn o bryd does dim rheswm amlwg am yr ymosodiad.

"Mae ei deulu yn Hwngari wedi cael gwybod, ac yn siarad gyda swyddogion sy'n gweithio ar yr ymchwiliad mewn cyfnod sy'n amlwg yn anodd iawn iddyn nhw."